Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
37.75 Kb. 1
czytać
Dowódca 33 Bazy Lotnictwa TransportowegoDowódca 33 Bazy Lotnictwa Transportowego
Wykonawcy pobierający siwz z wyżej wskazanej strony internetowej są związani wszelkimi modyfikacjami I wyjaśnieniami do treści siwz zamieszczonymi na stronie internetowej
0.64 Mb. 5
czytać
Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21AZamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A
Katowice, dnia 09. 06. 2014
88.01 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu avt zgodnie ze specyfikacją techniczno cenową. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji I wykonywanie świadczeń
112.63 Kb. 1
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
198.19 Kb. 1
czytać
I. Informacje o ZamawiającymI. Informacje o Zamawiającym
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
59.32 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)
155.29 Kb. 1
czytać
Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Widzew ul. Wysoka 44Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Widzew ul. Wysoka 44
Ja / imię i nazwisko
62.51 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: Szpital BielańskiZamawiająCY: Szpital Bielański
T r a d y c y j n I e p r o f e s j o n a L n I l e c z y m y z p a s j ą o p I e k u j e m y s I ę z t r o s k ą
1.33 Mb. 8
czytać
Warszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWarszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.98 Mb. 9
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
211.35 Kb. 5
czytać
OGŁoszenie o zamiarze udzielenia zamówieniaOGŁoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U
22.64 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: Gmina Miasto Płock Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku ul. Norbertańska 2ZamawiająCY: Gmina Miasto Płock Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku ul. Norbertańska 2
Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, nip: 774-21-37-442
114.94 Kb. 1
czytać
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”
168.83 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna