Smyków: Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków Numer ogłoszenia: 91470 2014; data zamieszczenia: 18. 03. 2014Smyków: Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków Numer ogłoszenia: 91470 2014; data zamieszczenia: 18. 03. 2014
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
39.92 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serveSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serve
Będących w posiadaniu Zamawiającego. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 2 zakresy
203.06 Kb. 2
czytać
Formularz ofertowy dla sp zoz sanatorium uzdrowiskowe bristol msw w Kudowie-ZdrojuFormularz ofertowy dla sp zoz sanatorium uzdrowiskowe bristol msw w Kudowie-Zdroju
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie n/w sprzętu medycznego
48.83 Kb. 1
czytać
Oferta w odpowiedzi na zapytanie „Produkcja I emisja czterech odcinków materiałów programowych, których treścią będzie promocja rezultatów wdrażania działania 1 I 2 poig podczas targów cebiT 2013”Oferta w odpowiedzi na zapytanie „Produkcja I emisja czterech odcinków materiałów programowych, których treścią będzie promocja rezultatów wdrażania działania 1 I 2 poig podczas targów cebiT 2013”
124.43 Kb. 1
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie PolskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie Polska
Zagospodarowanie terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku polegające na urządzeniu terenów zieleni”
0.75 Mb. 4
czytać
Zapytanie ofertowe na : „Dostawę używanego wózka widłowego”Zapytanie ofertowe na : „Dostawę używanego wózka widłowego”
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o o., 27-552 Baćkowice, Janczyce 50 zaprasza Państwa do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym ze względu na wartość zamówienia z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
28.96 Kb. 1
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
229.25 Kb. 2
czytać
Warszawa: sukcesywna dostawa część I alkoholi część II piwa część III napojów bezalkoholowych numer ogłoszenia: 85380 2014; data zamieszczenia: 13. 03. 2014Warszawa: sukcesywna dostawa część I alkoholi część II piwa część III napojów bezalkoholowych numer ogłoszenia: 85380 2014; data zamieszczenia: 13. 03. 2014
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
35.38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
Regulamin przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta cis lub absolwenta kisRegulamin przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta cis lub absolwenta kis
Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
91.59 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
449.56 Kb. 4
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
Szczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertoweSzczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertowe
Organizator zapytania ofertowego: Grupa Nowy Szpital Sp z o o działająca jako pełnomocnik Zamawiających zaprasza Oferentów do składania przedmiotowych ofert
55.12 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa I ProkuraturySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa I Prokuratury
Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
262.29 Kb. 4
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Oleszno: Odstraszanie dzikiego ptactwa oraz innych zwierząt z wykorzystaniem metody sokolniczej i psów z terenu lotniska wojskowego Jednostki Wojskowej 4338 w Mirosławcu w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów
28.89 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna