Regulamin udzielania pożyczek w ramach projektu „moja firma z pożyczką”Regulamin udzielania pożyczek w ramach projektu „moja firma z pożyczką”
Projekt,,Moja firma z pożyczką’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69.79 Kb. 1
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie PolskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Ul. Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów woj. Lubuskie Polska
Zagospodarowanie terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku polegające na urządzeniu terenów zieleni”
0.75 Mb. 4
czytać
I. nazwa oraz adres zamawiającegoI. nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa: Zakup i dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej
2.56 Mb. 18
czytać
Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaZespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
496.04 Kb. 4
czytać
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
Dostawa I montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC)oraz chromatografu cieczowego (hplc) z akcesoriami na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”
262.91 Kb. 4
czytać
Wymagania ofertoweWymagania ofertowe
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
347.27 Kb. 2
czytać
Śrem: Szkolenia specjalistyczne z zakresu łączności Numer ogłoszenia: 184566 2015; data zamieszczenia: 21. 07. 2015Śrem: Szkolenia specjalistyczne z zakresu łączności Numer ogłoszenia: 184566 2015; data zamieszczenia: 21. 07. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
72.57 Kb. 1
czytać
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości Sygn sprawy Sz. S. P. O. O. Szpigm 3820/88/2015Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości Sygn sprawy Sz. S. P. O. O. Szpigm 3820/88/2015
W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi
18.81 Kb. 1
czytać
Nr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. Spożywczych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Pzp
89.62 Kb. 1
czytać
Bytom: Dostawa produktów leczniczych Adalimumab Numer ogłoszenia: 183228 2013; data zamieszczenia: 09. 05. 2013Bytom: Dostawa produktów leczniczych Adalimumab Numer ogłoszenia: 183228 2013; data zamieszczenia: 09. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
21.08 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunkóW
202.74 Kb. 2
czytać
Zarządzenie Nr 20/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zasad wynajmu obiektów i pomieszczeń sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuZarządzenie Nr 20/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zasad wynajmu obiektów i pomieszczeń sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu uam, zarządzam
111.83 Kb. 1
czytać
OR. 0057 2013 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 15 grudnia 2012r do 8 marca 2013rOR. 0057 2013 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 15 grudnia 2012r do 8 marca 2013r
Rb-un (roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej)
227.08 Kb. 2
czytać
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa 49, skr poczt. 50, ul gen. Sylwestra Kaliskiego 2Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa 49, skr poczt. 50, ul gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać osobiście w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych, 00-908 Warszawa, ul gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój Nr 5
26.21 Kb. 1
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
149.07 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna