„dostawa roztworu 4 cytrynianu sodu w 0,9 chlorku sodu oraz roztworu acd(A) dla regionalnego centrum krwiodawstwa I krwiolecznictwa w raciborzu” Numer ogłoszenia: 103743 2014; data zamieszczenia: 14. 05. 2014r„dostawa roztworu 4 cytrynianu sodu w 0,9 chlorku sodu oraz roztworu acd(A) dla regionalnego centrum krwiodawstwa I krwiolecznictwa w raciborzu” Numer ogłoszenia: 103743 2014; data zamieszczenia: 14. 05. 2014r
I. 1 nazwa I adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 4181592, 4181056, faks 032 4153381
22.43 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawy wir. Zp. 271. 36. 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOznaczenie sprawy wir. Zp. 271. 36. 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
337.53 Kb. 4
czytać
Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresSekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
Olsztyn: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu
76.96 Kb. 1
czytać
Bielsko-Biała, dnia 03 października 2014r. Wojewoda śLĄskiBielsko-Biała, dnia 03 października 2014r. Wojewoda śLĄski
Lekarza rodzinnego barbara adamus-sibik w Bielsku -białej, al. Armii Krajowej 101, kontrolę planową problemową w zakresie art. 17 ust
99 Kb. 1
czytać
Dostawa kruszywaDostawa kruszywa
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów : nie dotyczy
38.93 Kb. 1
czytać
Gniezno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynkach szpitalnych nr 2,8: Pakiet nr I roboty budowlane w budynku szpitalnym nr 2 Pakiet Gniezno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynkach szpitalnych nr 2,8: Pakiet nr I roboty budowlane w budynku szpitalnym nr 2 Pakiet
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
56.79 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnychSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
489.25 Kb. 5
czytać
OGŁoszenie o zamówieniuOGŁoszenie o zamówieniu
Administrowanie I zarządzanie serwerami oraz wspóŁpracującymi z nimi urz ądzeniami sieciowymi
75.75 Kb. 1
czytać
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy
Gdańsk: Przebudowa I remont budynku biurowego a zarządu Dróg I zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36
19.76 Kb. 1
czytać
Polkowice: Remont dachu budynku a polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych zoz s. APolkowice: Remont dachu budynku a polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych zoz s. A
37.11 Kb. 1
czytać
Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/10/2016Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/10/2016
Podręczniki, Monografie I varia oraz czasopism naukowych: Antropomotoryka, Folia Turistica, Studies in Sport Humanities, Rehabilitacja Medyczna, Czasopisma Puls awf oraz materiałów promocyjnych, tj
72.04 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zamówieniuOGŁoszenie o zamówieniu
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
26.39 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych w wersji tradycyjnej (papierowej) na rok 2014
0.51 Mb. 4
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 08. 2013r poz. 907 z późn zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp
0.55 Mb. 4
czytać
Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. Gdynia: sukcesywne dostawy najnowszych wydań angielskich, papierowych map morskich (admiralty chart). Nr sprawy 128/kpw/naw/2013 Numer ogłoszenia: 261615 2013; data zamieszczenia: 04. 12. 2013Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. Gdynia: sukcesywne dostawy najnowszych wydań angielskich, papierowych map morskich (admiralty chart). Nr sprawy 128/kpw/naw/2013 Numer ogłoszenia: 261615 2013; data zamieszczenia: 04. 12. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
21.46 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna