Świnoujście: Dostawa I montaż mebli hotelowych oraz stolarki meblowej do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 13 Numer ogłoszenia: 43706 2015; data zamieszczenia: 26. 02. 2015Świnoujście: Dostawa I montaż mebli hotelowych oraz stolarki meblowej do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 13 Numer ogłoszenia: 43706 2015; data zamieszczenia: 26. 02. 2015
I. 1 nazwa I adres: "Uzdrowisko Świnoujście" S. A., ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, woj zachodniopomorskie, tel. 091 3213760, faks 091 3212314
19.59 Kb. 1
czytać
„Doskonały uczeń doskonały pracownik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie„Doskonały uczeń doskonały pracownik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie
Unii Europejskiej, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego I multimedialnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
322.85 Kb. 6
czytać
„Doskonały uczeń doskonały pracownik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie„Doskonały uczeń doskonały pracownik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie
Unii Europejskiej, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego I multimedialnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
358.17 Kb. 5
czytać
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20
USŁuga informatyczna zapewniająca działanie systemu tworzenia I udostępniania treści multimedialnych w 10-ciu lokalizacjach na terenie utp
192.67 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowegoSiwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
214.39 Kb. 2
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Termin składania ofert: 29. 08. 2014 r do godz. 10. 00 pokój 102 (sekretariat), zniO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
315.52 Kb. 4
czytać
Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach” Postępowanie : rz – 252 – 26 /15Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach” Postępowanie : rz – 252 – 26 /15
Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków
92.16 Kb. 1
czytać
Zakład usług komunalnych sp z o o. w Dopiewie nr rejestruZakład usług komunalnych sp z o o. w Dopiewie nr rejestru
Odbiór, transport I zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które zostaną wytworzone przez oczyszczalnie ścieków w Dąbrówce, Dopiewie I skórzewie – powtórzenie ii”
227.58 Kb. 6
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
306.51 Kb. 6
czytać
Uniwersytet w Białymstoku Dział Zamówień Publicznych Dzp-391/37/D/2014Uniwersytet w Białymstoku Dział Zamówień Publicznych Dzp-391/37/D/2014
Instalacja, uruchomienie układu i przeszkolenie użytkowników dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”
87.82 Kb. 1
czytać
Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 587Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 587
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
264.79 Kb. 2
czytać
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionachDostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach, Działania 2 Podniesienie atrakcyjności I jakości szkolnictwa zawodowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
276.19 Kb. 2
czytać
OGŁoszenie o zamówieniu nr sprawy: zr-098/D/RZ/2013 Nazwa zamówienia: „Zakup serwerów”OGŁoszenie o zamówieniu nr sprawy: zr-098/D/RZ/2013 Nazwa zamówienia: „Zakup serwerów”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej
31.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Nazwa zamówienia: Druk I dostawa czasopisma „Nowaja Polsza”Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Nazwa zamówienia: Druk I dostawa czasopisma „Nowaja Polsza”
Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej
257.54 Kb. 2
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Nazwa zamówienia: Druk I dostawa czasopisma „Nowaja Polsza”Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Nazwa zamówienia: Druk I dostawa czasopisma „Nowaja Polsza”
Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej
261.33 Kb. 2
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna