Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych
0.57 Mb. 5
czytać
SzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówieniaSzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówienia
Oferent winien być wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę
371 Kb. 2
czytać
Instytut nauk geologicznych polskiej akademii nauk institute of geological sciencesInstytut nauk geologicznych polskiej akademii nauk institute of geological sciences
Instytut Nauk Geologicznych pan zaprasza do złożenia ofert na dostawę wagi analitycznej, laboratoryjnej, z wyświetlaczem dotykowym
18.87 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do części nr 1 w zapytaniu ofertowym zp/8/15 Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 1 do części nr 1 w zapytaniu ofertowym zp/8/15 Opis przedmiotu zamówienia
Odciągi gazów anestetycznych agss winny służyć do bezpiecznego odprowadzania nadmiaru gazów anestetycznych I oparów ze środowiska klinicznego na zewnątrz budynku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta I operatora
68.1 Kb. 1
czytać
Warszawa, dnia 05. 06. 2015 rWarszawa, dnia 05. 06. 2015 r
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
68.33 Kb. 1
czytać
Dostawę dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego. Rozdział Opis przedmiotu zamówieniaDostawę dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego. Rozdział Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego fabrycznie nowego marki Fujitsu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o o w Rybniku
67.91 Kb. 1
czytać
Uczestnicy postępowaniaUczestnicy postępowania
Sąd Rejonowy w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na jednorazową konserwację i naprawę systemu oświetlenia ewakuacyjnego oraz wykonanie pomiarów natężenia ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku Sądu znajdującego się
27.55 Kb. 1
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
243.05 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: 43/wig/2015Nr sprawy: 43/wig/2015
Dostawa fabrycznie nowego zestawu bezzałogowego statku powietrznego uav (unmanned aerial vehicle) w kategorii „mini” do wykonywania zadań obserwacyjno-rozpoznawczych nad obszarem lądowym
126.13 Kb. 1
czytać
Polska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPolska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
S184 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
64.53 Kb. 1
czytać
Sosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie ZoologicznymSosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
0.95 Mb. 10
czytać
Istotne postanowienia umowy nr /ZFŚSIstotne postanowienia umowy nr /ZFŚS
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t j. Dz. U. 2013. 907 ze zm.) pomiędzy Powiatem Starachowickim z siedzibą przy ul dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
23.92 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2
Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowej 3, rozwój infrastruktury społecznej działania 2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia I pomocy społecznej. Projekt pn
93.53 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r
324.68 Kb. 3
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
187.54 Kb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna