Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
183.47 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
166.25 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
227.43 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii MedycznychAgencja Oceny Technologii Medycznych
Dostawa 8 wieczystych licencji na użytkowanie oprogramowania do tworzenia I weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach hta treeAge Pro Healthcare 2011 dla Agencji Oceny Technologii Medycznych”
164.08 Kb. 2
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości – 30 695 520 pln
201.79 Kb. 3
czytać
Marszałek województwaMarszałek województwa
Formularz należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie wielkimi literami
111.31 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1
Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku ustaw
347.04 Kb. 1
czytać
Sosnowiec: Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia gazonów i kwietników sezonowych na terenie miasta Sosnowca. Numer ogłoszenia: 15331 2015; data zamieszczenia: 04. 02. 2015Sosnowiec: Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia gazonów i kwietników sezonowych na terenie miasta Sosnowca. Numer ogłoszenia: 15331 2015; data zamieszczenia: 04. 02. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
414.81 Kb. 4
czytać
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówieniaZaproszenie do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja cząstkowa przedmiotu dostawy, na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia cząstkowego
11.58 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: 8/wtc/2014Nr sprawy: 8/wtc/2014
Dostawa zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzęŻonego z tandemowym detektorem mas (lc-ms/MS) agilent technologies 6430”
123.42 Kb. 1
czytać
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14
Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 207 000 euro, realizowane w ramach projektu rozwojowego dobr/0011/R/ID1/2013/03
191.12 Kb. 5
czytać
Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/9/2016Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/9/2016
Prowadzenie całodobowego monitoringu pożarowego w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wraz z konserwacją systemu sygnalizacji pożaru”
30.2 Kb. 1
czytać
Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/4/2016Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/4/2016
Zakup wraz z dostawą 4 szt. Darsonval Mini hf09 – specjalistyczne, mobilne urządzenie kosmetyczne do masażu I terapii o działaniu bakteriobójczym
30.23 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie z dnia 05. 03. 20145r o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pnZawiadomienie z dnia 05. 03. 20145r o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn
Dostawa środków czystości, środków dezynfekujących I rękawiczek dla dps w Krakowie, ul. Krakowska 55, w roku 2015
59.49 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie z dnia 07. 03. 2016r o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pnZawiadomienie z dnia 07. 03. 2016r o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn
Dostawa środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek I artykułów gospodarczych dla dps w Krakowie, ul. Krakowska 55 do 30. 06. 2016r
90.49 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna