Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresSekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
I. 1 nazwa I adres: Tyski Sport S. A., ul. Barona 30, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 733 01 86, faks 32 733 01 86
41.28 Kb. 1
czytać
Dla przetargu nieograniczonegoDla przetargu nieograniczonego
Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02 256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
290.61 Kb. 3
czytać
Sygnatura sprawy: zp/40/2013 Świdwin, dnia 04-07-2014 rSygnatura sprawy: zp/40/2013 Świdwin, dnia 04-07-2014 r
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem: 225286-2014
228.92 Kb. 3
czytać
Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w CzerwonakuDyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku
Najem i obsługa pomieszczenia pod działalność gospodarczą z przeznaczeniem na sklepik z akcesoriami sportowymi na Pływalni w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3
23.21 Kb. 1
czytać
Informacj a z kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych I alkopopów) w IV kwartale 2015 rokuInformacj a z kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych I alkopopów) w IV kwartale 2015 roku
W IV kwartale 2015 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 1 w hurtowni, 6 w sklepach należących do sieci handlowych I 5 w pozostałych placówkach, nie ujawniając w żadnej nieprawidłowości
15.76 Kb. 1
czytać
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
110.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowaniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
172.52 Kb. 3
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
288.82 Kb. 3
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
0.67 Mb. 8
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Koszt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej pwt litwa-Polska 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
0.53 Mb. 10
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przeprowadzenie kursów gastronomicznych dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2
199.53 Kb. 2
czytać
Decyzja nr 12/2012Decyzja nr 12/2012
Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn zm oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
46.84 Kb. 1
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
318.91 Kb. 7
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
308.95 Kb. 7
czytać
Uwagi ogólneUwagi ogólne
Ocena i uwagi do projektu o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
30.56 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna