Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej Voip do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w WarszawieGłówny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej Voip do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie
Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej Voip do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie
134.06 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
225.98 Kb. 4
czytać
Zamawiajacy: komenda portu wojennego gdyniaZamawiajacy: komenda portu wojennego gdynia
Część I: Szkolenie w zakresie wykonywania obsługiwań I napraw bieżących armat morskich t. Zu-23-2m I mzra zu-23-2MR
15.08 Kb. 1
czytać
Instrukcja przygotowania załącznikówInstrukcja przygotowania załączników
Załączniki stanowią integralną część umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie załączniki do umowy o dofinansowanie projektu, wymagane na etapie podpisywania ww umowy, powinny zostać przygotowane zgodnie z niniejszą Instrukcją
0.92 Mb. 8
czytać
Nazwa I adres zamawiającegoNazwa I adres zamawiającego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn zm.) zwanej dalej ustawą
277.14 Kb. 4
czytać
Tel/fax (58) 673-22-81Tel/fax (58) 673-22-81
Dostawa odczynników I materiałÓw eksploatacyjnych wraz z dzierżAWĄ analizatora biochemicznego
0.72 Mb. 5
czytać
Numer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
284.3 Kb. 3
czytać
Kraków: Dostawa odczynników I materiałów kontrolnych do aparatu atb expression Numer ogłoszenia: 282489 2013; data zamieszczenia: 30. 12. 2013Kraków: Dostawa odczynników I materiałów kontrolnych do aparatu atb expression Numer ogłoszenia: 282489 2013; data zamieszczenia: 30. 12. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
25.17 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym naSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na
Dostawa odczynnikóW, materiałÓw zużywalnych oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby uniwersytetu kazimierza wielkiego w bydgoszczy”
1.07 Mb. 9
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1.54 Mb. 11
czytać
ZP/39/SzpSp/2014ZP/39/SzpSp/2014
Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – Grupa a – przewód pokarmowy I metabolizm, Grupa g – układ moczowo – płciowy, hormony płciowe, Grupa s – narządy zmysłów”
343.53 Kb. 4
czytać
ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn zm) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej
477.72 Kb. 5
czytać
O wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustO wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi
2.83 Mb. 21
czytać
ZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvvZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvv
Grupa d – leki stosowane w dermatologii, Grupa p – leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze, repelenty, Grupa r – układ oddechowy, Grypa V – Varia, Grupa V – środki kontrastowe dla pracowni rezonanasu magnetycznego I tomografii”
0.6 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym naSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na
Dostawa odczynnikóW, materiałÓw zużywalnych oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby uniwersytetu kazimierza wielkiego w bydgoszczy”
1.07 Mb. 9
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna