Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mopsSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mops
Przetarg nieograniczony – art. 39 –46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.( Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
76.03 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zp. 271/22/OŚZ/12Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zp. 271/22/OŚZ/12
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 2012/2013”
70.67 Kb. 1
czytać
Numer sprawy 1/2007 Rajcza 2007-06-06Numer sprawy 1/2007 Rajcza 2007-06-06
Roboty termomodernizacyjne obiektów spzol oraz rozbiórka byłej oczyszczalni ścieków I rewaloryzacja terenu parku ”
132.27 Kb. 1
czytać
Umowa dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej w ramach programu adkontekst oraz wspóŁpracy stronUmowa dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej w ramach programu adkontekst oraz wspóŁpracy stron
NetSprint pl Sp z o o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bieżanowskiej 7, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m st
55.85 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”
O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
2.08 Mb. 17
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna