Mostalwar sa-qs 2/2006 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego sa–qs 2/2006Mostalwar sa-qs 2/2006 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego sa–qs 2/2006
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. § 86 ust. 2, dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
59.43 Kb. 1
czytać
I. Pozycja rynkowa SpółkiI. Pozycja rynkowa Spółki
Spółka odzyskała wiodącą pozycję w różnych dziedzinach budownictwa, o czym świadczą liczne nowe kontrakty. Dalszy rozwój w różnych segmentach rynku usług budowlano-montażowych będzie głównym celem Spółki w latach następnych
90.12 Kb. 1
czytać
Mostalwar sa-p 2006 Dodatkowe noty objaśniająceMostalwar sa-p 2006 Dodatkowe noty objaśniające
W/w instrumenty finansowe są ujęte w bilansie spółki w pozycjach: zobowiązania krótkoterminowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
80.68 Kb. 1
czytać
Mostalwar sa-r 2005 Dodatkowe noty objaśniająceMostalwar sa-r 2005 Dodatkowe noty objaśniające
W/w instrumenty finansowe są ujęte w bilansie spółki w pozycjach: zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
94.41 Kb. 1
czytać
1 Część ogólna raportu 3 1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 31 Część ogólna raportu 3 1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 3
Na dzień 31 grudnia 2002 r w skład Grupy Kapitałowej Agora sa wchodziły następujące jednostki
75.55 Kb. 1
czytać
6. zespóŁ 4 koszty według rodzajów I ich rozliczenie6. zespóŁ 4 koszty według rodzajów I ich rozliczenie
Do ewidencji księgowej kosztów według ich rodzajów I ich rozliczenia służą w Jednostce zhp następujące konta księgi głównej
170.43 Kb. 3
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna