Szpital Uniwersytecki im dr. A. Jurasza w BydgoszczySzpital Uniwersytecki im dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę analizatorów wraz z dostawą odczynników, kalibratorów itp do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii
89.24 Kb. 1
czytać
Sygn akt Sk 32/09Sygn akt Sk 32/09
Trybunale Konstytucyjnym
88.41 Kb. 1
czytać
Administracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnegoAdministracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnego
Oprócz tego można wskazać zasadę rozdziału źródeł prawa powszechnie obowiązującego I wewnętrznego oraz zasadę zupełności konstytucyjnego systemu źródeł prawa. System źródeł prawa normuje Konstytucja R
104.89 Kb. 1
czytać
Rzeczypospolitej polskiejRzeczypospolitej polskiej
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali
308.87 Kb. 5
czytać
Dz. U. 89. 29. 154 1990. 08. 01 zm. Dz. U. 90. 51. 297 arDz. U. 89. 29. 154 1990. 08. 01 zm. Dz. U. 90. 51. 297 ar
Narodów Zjednoczonych, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Deklaracji o wyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji
163.48 Kb. 3
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna