I. Obszary aktywnościI. Obszary aktywności
Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia
88.79 Kb. 1
czytać
Regulamin przetargu ofertowego pisemnegoRegulamin przetargu ofertowego pisemnego
Organizatorem przetargu jest Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, 44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. C. K. Norwida 23
31.03 Kb. 1
czytać
Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
37.75 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu „Galeria A19”Regulamin konkursu „Galeria A19”
Celem konkursu, jest wybór projektu ekspozycji na ścianie o powierzchni 123,03 m kw., 35,87 m szerokości i 3,43 m wysokości zlokalizowanej na stacji metra A19 Marymont, zwanej dalej Galerią A19
12.43 Kb. 1
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
314.96 Kb. 3
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej1, w szczególności jego ar
103.68 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Siwz f ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia
137.89 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 1697/2002 z dnia 23 września 2002 r nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur I przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej pochodzących z Republiki Czeskiej, PolskiRozporządzenie rady (WE) nr 1697/2002 z dnia 23 września 2002 r nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur I przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej pochodzących z Republiki Czeskiej, Polski
Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej1 (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego ar
213.52 Kb. 2
czytać
Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie”Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie”
O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia
140.75 Kb. 1
czytać
ZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla floty samochodowej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2012/2013”
208.03 Kb. 3
czytać
Rzeczypospolitej polskiejRzeczypospolitej polskiej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (rl 2006)”
0.53 Mb. 9
czytać
Zasady obsługi grupowego ubezpieczenia nnw w zakresie rozpatrywania roszczeń I wypłaty świadczeńZasady obsługi grupowego ubezpieczenia nnw w zakresie rozpatrywania roszczeń I wypłaty świadczeń
Zgłoszenie dokonywane jest za pomocą formularza „Wniosek o wypłatę świadczenia”
13.8 Kb. 1
czytać
Organizacja Środowiskowa w GdańskuOrganizacja Środowiskowa w Gdańsku
Organizator: Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku i Akademia
24.33 Kb. 1
czytać
Uchwała Walnego Zebrania Klubu Uczelnianego azs politechnika Warszawska Nr 2/2011 statu t klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki WarszawskiejUchwała Walnego Zebrania Klubu Uczelnianego azs politechnika Warszawska Nr 2/2011 statu t klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej
Uchwała Walnego Zebrania Klubu Uczelnianego azs politechnika Warszawska Nr 2/2011
59.98 Kb. 1
czytać
Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego I programuów nauczaniaProcedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego I programuów nauczania
W sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
129.19 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna