Sprawozdanie z realizacji zadania dotyczącego opracowania opisu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Rawie MazowieckiejSprawozdanie z realizacji zadania dotyczącego opracowania opisu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej
Sprawozdanie z realizacji zadania dotyczącego opracowania opisu usług świadczonych
78.14 Kb. 1
czytać
Regulamin I mistrzostwa polski w potrawach I kawioru z jesiotra hotel Atut I. Ogólne sprawy organizacyjneRegulamin I mistrzostwa polski w potrawach I kawioru z jesiotra hotel Atut I. Ogólne sprawy organizacyjne
Organizatorem konkursu jest Hotel Atut ul. Toruńska 27 62-563 Licheń Stary przy współpracy z Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników Region Zachodniopomorski, Stowarzyszenie Kucharzy Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
27.8 Kb. 1
czytać
Warszawa 26. 09. 2011 eads pzl „Warszawa Okęcie” S. A. ul. Aleja Krakowska 110/114 00-971 Warszawa Zapytanie ofertowe w związku z realizacją Projektu „Stworzenie prototypu samolotu szkoleniowego Orlik 3 ze zintegrowanym systememWarszawa 26. 09. 2011 eads pzl „Warszawa Okęcie” S. A. ul. Aleja Krakowska 110/114 00-971 Warszawa Zapytanie ofertowe w związku z realizacją Projektu „Stworzenie prototypu samolotu szkoleniowego Orlik 3 ze zintegrowanym systemem
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 4 „Wsparcie projektów celowych” – zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie ofert cenowych na poniższe części
32.41 Kb. 1
czytać
Warszawa 27. 03. 2012 eads pzl „Warszawa Okęcie” S. A. ul. Aleja Krakowska 110/114 00-971 Warszawa Zapytanie ofertowe w związku z realizacją Projektu „Stworzenie prototypu samolotu szkoleniowego Orlik 3 ze zintegrowanym systememWarszawa 27. 03. 2012 eads pzl „Warszawa Okęcie” S. A. ul. Aleja Krakowska 110/114 00-971 Warszawa Zapytanie ofertowe w związku z realizacją Projektu „Stworzenie prototypu samolotu szkoleniowego Orlik 3 ze zintegrowanym systemem
Da-poig. 01. 04. 00-14-053/10-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
27.12 Kb. 1
czytać
Dostawę odczynników I drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szczepionek profilaktycznych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu”Dostawę odczynników I drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szczepionek profilaktycznych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu”
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze pn/05/2012 na
39.04 Kb. 1
czytać
PodsumowaniePodsumowanie
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 10. 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
116.57 Kb. 1
czytać
Pl europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyPl europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Uwaga: Niniejszy dokument będzie omawiany na posiedzeniu w dniu 11 maja 2010 r o godz. 10. 00. Ze względu na konieczność przetłumaczenia ewentualnych poprawek prosimy o ich przekazanie w formie pisemnej do sekretariatu sekcji najpóźniej 7 maja 2010 r
68.73 Kb. 1
czytać
Asus zgłaszanie reklamacjiAsus zgłaszanie reklamacji
W celu zgłoszenia sprzętu do serwisu proszę kliknąć przycisk "Serwis" na górnym menu i wybrać swój produkt
10.53 Kb. 1
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1.73 Mb. 23
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1.72 Mb. 21
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1.71 Mb. 21
czytać
Instytut humanistycznyInstytut humanistyczny
SpecjalnośĆ: filologia polska z medioznawstwem* lub animacją kultury, lub poradnictwem logopedycznym, lub nauczaniem języka polskiego jako obcego
4.35 Mb. 51
czytać
Karnety ata do Zjednoczonych Emiratów ArabskichKarnety ata do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Abu Dhabi. Władze celne zea akceptują odprawy na karnetach ata towarów wywożonych w celu zaprezentowania lub wykorzystania w czasie trwania wystaw, targów, spotkań I tym podobnych imprez
10.8 Kb. 1
czytać
Znak: zs szk pr 341/7/2011/2012Znak: zs szk pr 341/7/2011/2012
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
51.71 Kb. 1
czytać
Regulamin nagrody mediów niptel §1Regulamin nagrody mediów niptel §1
Nagrodę mogą otrzymać: osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Kandydatem, działająca na terenie Polski
29.28 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna