Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”
Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”
128.51 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy I edukacji” realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
87.72 Kb. 1
czytać
Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne adiWarunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne adi
Warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy pomiędzy Organizatorem, a Klientem. Warunki określone są w oparciu o następujące podstawy prawne: Kodeks Cywilny, w szczególności art. 385 § 1 oraz Ustawę o usługach turystycznych z dn
18.3 Kb. 1
czytać
Formularzzg ł oszeni a udziału w szkoleniu umowaFormularzzg ł oszeni a udziału w szkoleniu umowa
Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez: arp s- kadra s c ul. Warszawska 34
24.81 Kb. 1
czytać
Protokół kontroliProtokół kontroli
Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. J. Krasickiego 27 (kod 21-150), regon: 000527842, ego w dalszej treści „ Urzędem
162.61 Kb. 3
czytać
Zakład Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiZakład Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Przy opracowaniu wykorzystano zasady dyplomowania przyjęte przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej I mechatroniki oraz materiały dotyczące zasad wykonywania prac dyplomowych na Wydziale Elektrycznym zut w Szczecinie
126.04 Kb. 1
czytać
Pan Adam KurowskiPan Adam Kurowski
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Katarzyna Kułakowska, Agnieszka Cyburt, Józef Olczuk i Marcin Pachucki – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Kąkolewnica Wschodnia
72.05 Kb. 1
czytać
Program zajęć z rachunkowości finansowej prowadzący: dr Adam Chmielewski Cel zajęćProgram zajęć z rachunkowości finansowej prowadzący: dr Adam Chmielewski Cel zajęć
Cel zajęć: Celem zajęć jest przedstawienie wybranych elementów rachunkowości finansowej. Prezentowane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące ewidencji i wyceny zasobów majątkowych oraz kapitałów
8.08 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013
Dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części
1.61 Mb. 10
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2.29 Mb. 28
czytać
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie PodlaskimPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
Jesteśmy współcześnie świadkami narastania różnego rodzaju zaburzeń. Wymienia się
17.48 Kb. 1
czytać
Filharmonia podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) przetarg ograniczony na dostawę pnFilharmonia podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) przetarg ograniczony na dostawę pn
Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Zamówienie realizowane przy pomocy dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”
0.86 Mb. 8
czytać
Załącznik nr 1 do ofertyZałącznik nr 1 do oferty
234.65 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. «Prawo zamówień publicznych» (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) na realizację zadania p n
75.34 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zamówieniuOGŁoszenie o zamówieniu
Administrowanie I zarządzanie serwerami oraz wspóŁpracującymi z nimi urz ądzeniami sieciowymi
75.75 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna