Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych
0.57 Mb. 5
czytać
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w NysiePowiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn zm.), skrót w treści siwz – u p z p., prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z w/w ustawą
168.87 Kb. 1
czytać
Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 NysaGmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Opracowanie I wydanie promocyjnego folderu w ramach Projektu,,fortyfikacje nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej interreg iiia
205.61 Kb. 1
czytać
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spzozWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spzoz
Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej spzoz w Braniewie
169.72 Kb. 1
czytać
Z o. O. W ostródzie 14-100 ostróDA, ul. Piłsudskiego 21Z o. O. W ostródzie 14-100 ostróDA, ul. Piłsudskiego 21
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro zgodnie z art. 39 I następnymi, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
178.13 Kb. 1
czytać
Dostawę dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego. Rozdział Opis przedmiotu zamówieniaDostawę dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego. Rozdział Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu zestawów sprzętu komputerowego fabrycznie nowego marki Fujitsu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o o w Rybniku
67.91 Kb. 1
czytać
Wszyscy wykonawcy zapytanie ofertoweWszyscy wykonawcy zapytanie ofertowe
114.95 Kb. 1
czytać
Pierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJPierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJ
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
341.44 Kb. 6
czytać
Wydział Nauk Ekonomicznych sggw w WarszawieWydział Nauk Ekonomicznych sggw w Warszawie
Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym” (14. 06. 2010) i sesji terenowej (15. 06. 2010) odbędzie się w Zamościu i jego okolicach, natomiast druga, część robocza, dla młodych ekonomistów
31.7 Kb. 1
czytać
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 EuroZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro
Ogrodu Sensorycznego” w ramach projektu „Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych I społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych”
72.69 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę : substancji do receptury I preparatów galenowychSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę : substancji do receptury I preparatów galenowych
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa niżej wymienionych substancji do receptury i preparatów galenowych
105.07 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa niżej wymienionych odczynników używanych w diagnostyce mikrobiologicznej do oznaczeń wykonywanych metodą manualną
138.43 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: dzp-380-1/2010 samodzielny publicznyZnak sprawy: dzp-380-1/2010 samodzielny publiczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
498.67 Kb. 9
czytać
Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy agatAtas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy agat
Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście
23.23 Kb. 1
czytać
Zasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w agencji mienia wojskowegoZasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w agencji mienia wojskowego
Oddziału oraz realizowanie wynikających z niego zadań, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz obowiązujących przepisów prawa
21.15 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna