Ogłoszenie dotyczące wyłonienia komisji oceny wnioskóW z dnia 20 Marca 2014 rokuOgłoszenie dotyczące wyłonienia komisji oceny wnioskóW z dnia 20 Marca 2014 roku
Działanie to nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
38.2 Kb. 1
czytać
Dz. U. 03. 64. 592 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego1Dz. U. 03. 64. 592 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego1
Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne
62.76 Kb. 1
czytać
Regulamin cs mentor biuro tlumaczeń § 1 Postanowienia OgólneRegulamin cs mentor biuro tlumaczeń § 1 Postanowienia Ogólne
Zamawiającym”, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług zwanym „Regulaminem”, na podstawie złożonego przez Zamawiającego w formie pisemnej Formularza zamówienia tłumaczenia
23.81 Kb. 1
czytać
Regulamin biura tłumaczeń glob ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowych przez biuro tłumaczeń globRegulamin biura tłumaczeń glob ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowych przez biuro tłumaczeń glob
Biuro tłumaczeń glob wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z niniejszym Regulaminem
11.84 Kb. 1
czytać
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31.98 Kb. 1
czytać
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
35.06 Kb. 1
czytać
Sowiogórskie Mistrzostwa Off Road karta zgłoszeniowaSowiogórskie Mistrzostwa Off Road karta zgłoszeniowa
Regulaminem i akceptuję jego postanowienia, oraz zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania
9.13 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychInstrukcja wypełniania zgłoszeń celnych
C. Formalności dotyczące dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, składowania w składzie celnym oraz wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego o II typie kontroli
21.34 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychInstrukcja wypełniania zgłoszeń celnych
Formalności dotyczące wywozu/wysyłki, powrotnego wywozu, składowania w składzie celnym/produkcji pod dozorem celnym lub kontrolą celną towarów objętych refundacją wywozową, uszlachetniania biernego
21.65 Kb. 1
czytać
Zawarta w Bielsku Białej w dniu 11 maja 2005r pomiędzy: 24travels com sp z o o. 43-309 Bielsko-Biała, ulZawarta w Bielsku Białej w dniu 11 maja 2005r pomiędzy: 24travels com sp z o o. 43-309 Bielsko-Biała, ul
Biała, ul. Olszówka 15 b zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000219020, nr nip: 547-201-31-36, regon: 072926454 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Filipa Byrskiego
25.87 Kb. 1
czytać
Biuropodr ó Ż YBiuropodr ó Ż Y
Niniejsze warunki są integralną częścią umowy o udział w imprezie turystycznej, organizowanej przez Agencję Usługowo-Handlową "asa" w Tychach, zwaną dalej Organizatorem
35.11 Kb. 1
czytać
WZÓr umowy załącznik nr 2 umowa nr usk /dsz/65/06/2014WZÓr umowy załącznik nr 2 umowa nr usk /dsz/65/06/2014
Niniejsza umowa została zawarta na podst. Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29. 01. 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn zm.)- do 30
348.28 Kb. 1
czytać
Wydział Farmaceutyczny Kierunek farmacja Biotechnologia farmaceutycznaWydział Farmaceutyczny Kierunek farmacja Biotechnologia farmaceutyczna
Nazwy przedmiotów, które muszą być zaliczone przed rozpoczęciem zajęć z biotechnologii farmaceutycznej: biologia i genetyka, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, mikrobiologia, biologia molekularna
99.99 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im inż. Jana Kloski w Goraju z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie zwołania posiedzenia rady pedagogicznejZarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im inż. Jana Kloski w Goraju z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Informuję, że 3 lutego 2015 (wtorek), o godz. 15. 15, w sali maszynoznawstwa odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Porządek posiedzenia
40.86 Kb. 1
czytać
Znak Sprawy: azp/PN/29/2012Znak Sprawy: azp/PN/29/2012
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w pln kwoty 200 000 euro
1.2 Mb. 9
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna