Umowa przystąpienia do PreinkubacjiUmowa przystąpienia do Preinkubacji
Fundacją Manus z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25 p. 34, reprezentowaną przez
24.47 Kb. 1
czytać
Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euroZawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
140.31 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31.19 Kb. 1
czytać
Regulamin Kart Podarunkowych I. Informacje ogólneRegulamin Kart Podarunkowych I. Informacje ogólne
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000019474, nip 676-001-67-31, regon 350511695, kapitał zakładowy w kwocie 560
14.76 Kb. 1
czytać
Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Wersja 14 z dnia 11. 2012 r. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych spis treści Część I „Uwagi ogólne”Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Wersja 14 z dnia 11. 2012 r. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych spis treści Część I „Uwagi ogólne”
Sekcja d „Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym” str. 11 14
2.35 Mb. 31
czytać
Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 156 z dnia 15. 1204. 20146 r. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych spis treści Część I „Uwagi ogólne”Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 156 z dnia 15. 1204. 20146 r. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych spis treści Część I „Uwagi ogólne”
Sekcja d „Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym” str. 11 14
2.62 Mb. 33
czytać
Znak sprawy: do-250- 16OM/13/ko ogłoszenie o konkursie ofertZnak sprawy: do-250- 16OM/13/ko ogłoszenie o konkursie ofert
Lanc do opraw termopar piecowych do pieca badawczego Spark – 1 kpl w konfiguracji: 4 szt a` 850mm, 4 szt a` 1200mm, 4 szt a` 1800mm, 4 szt a` 2050mm
34.6 Kb. 1
czytać
I. Nazwa i adres ZamawiającegoI. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa rur pcv I elementów wodociągowych dla Zakładu Komunalnego w Wierzbinku” w ilości
40.89 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
167.69 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku
71.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mopsSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mops
Przetarg nieograniczony – art. 39 –46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.( Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
76.03 Kb. 1
czytać
System B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych we współpracy z dostawcami i odbiorcami firmy Sampol”System B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych we współpracy z dostawcami i odbiorcami firmy Sampol”
Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych we współpracy z dostawcami i odbiorcami firmy Sampol” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
62.66 Kb. 1
czytać
Regulamin projektu „Innowacyjne Lekcje Historii” § postanowienia ogólneRegulamin projektu „Innowacyjne Lekcje Historii” § postanowienia ogólne
Edukacyjno – Społeczne akces, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami)oraz postanowień Statutu
11.67 Kb. 1
czytać
Rex/372 Godne życie dla wszystkich: Eliminacja ubóstwa I zapewnienie światu zrównoważonej przyszłościRex/372 Godne życie dla wszystkich: Eliminacja ubóstwa I zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości
Godne życie dla wszystkich: Eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości”
91.5 Kb. 1
czytać
Nat/596 Integrowana produkcja w Unii EuropejskiejNat/596 Integrowana produkcja w Unii Europejskiej
Uwaga: Niniejszy dokument będzie omawiany na posiedzeniu w środę, 12 lutego 2014 r., o godz. 10. 00. Ze względu na konieczność przetłumaczenia ewentualnych poprawek prosimy o ich przekazanie w formie pisemnej do sekretariatu sekcji najpóźniej
51.18 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna