Regulamin konkursu na logo Akademickiego Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziRegulamin konkursu na logo Akademickiego Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Akademickie Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
22.74 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy I edukacji” realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
87.72 Kb. 1
czytać
Zał. nr 3 „projekt” umowa nrZał. nr 3 „projekt” umowa nr
Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 76-271 Ustka, Lędowo – Osiedle 1 N, nip 839-30-43-908, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez
56.3 Kb. 1
czytać
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
44.46 Kb. 1
czytać
Projekt pt. Inżynier na zamówienie w ramach Poddziałania 2Projekt pt. Inżynier na zamówienie w ramach Poddziałania 2
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
33.86 Kb. 1
czytać
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2011 Wójta Gminy Łubianka z dn 14. 11. 2011 rZał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2011 Wójta Gminy Łubianka z dn 14. 11. 2011 r
Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka
19.25 Kb. 1
czytać
Wymiana studentóW, nauczycieli akademickich –i pracownikóWWymiana studentóW, nauczycieli akademickich –i pracownikóW
109.84 Kb. 1
czytać
Regulamin realizacji programu erasmus+ w Wyższej Szkole Handlu I Usług w Poznaniu Mobilność studentów I pracowników uczelniRegulamin realizacji programu erasmus+ w Wyższej Szkole Handlu I Usług w Poznaniu Mobilność studentów I pracowników uczelni
124.31 Kb. 1
czytać
Formularz ofertyFormularz oferty
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
20.96 Kb. 1
czytać
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaModyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
37.84 Kb. 1
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2007 r
17.64 Kb. 1
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 r
23.45 Kb. 1
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Zp-3410-xxx-1/10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r w kwocie 2 000 000,00zł
32.87 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Zarządzenia nr 3/10 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o o w Suszcu
179.18 Kb. 1
czytać
O zasadach wykonywania czynności obsługi naziemnej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych oraz korzystaniu z infrastruktury i urządzeń Międzynarodowego Portu Lotniczego KatowiceO zasadach wykonywania czynności obsługi naziemnej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych oraz korzystaniu z infrastruktury i urządzeń Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000023650,nip 634-012-80-15, regon 270 504 889, wysokość kapitału zakładowego: 137 099 300
91.06 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna