W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Siwz f ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia
137.89 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCY
Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
118.53 Kb. 1
czytać
Zatwierdza m”Zatwierdza m”
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
471.97 Kb. 3
czytać
Wykonawcy wszyscy Dotyczy: „Dostawa materiałów budowlanych”Wykonawcy wszyscy Dotyczy: „Dostawa materiałów budowlanych”
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 26-07-2013 r dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz
9.53 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 9 do siwz wzór umowy nr aez/365/S-057/ /2016Załącznik nr 9 do siwz wzór umowy nr aez/365/S-057/ /2016
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c -g w Warszawie
124.8 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającymSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającym
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133. 000,00 euro
116.69 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60 637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60 637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
275.24 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sukcesywne tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowychSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na sukcesywne tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowych
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
287.17 Kb. 4
czytać
Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychZapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
142.38 Kb. 1
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Na dostawę samochodów chłodni, samochodów dostawczych izotermicznych z agregatem chłodniczym, cystern do przewozu I dystrybucji wody typ cw-10
0.51 Mb. 6
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
0.51 Mb. 5
czytać
Zatwierdzam” Znak sprawy: dkw-220/13/2011 (data I podpis) I. ZamawiającyZatwierdzam” Znak sprawy: dkw-220/13/2011 (data I podpis) I. Zamawiający
Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę produktów rolnictwa I ogrodnictwa prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125. 000 Euro
272.8 Kb. 5
czytać
Spzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012rSpzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012r
Numer telefonu: 85 833 43 70 Numer faksu: 85 833 43 05 Godziny urzędowania: 07. 00 – 14. 35
207.27 Kb. 3
czytać
ZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stmZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stm
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60. 000 euro w myśl art. 39-46 w związku z artykułem 4 a prawa zamówień publicznych ustawa z dnia 29. 01. 2004 r tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164
0.62 Mb. 4
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
NA: zakup I dostawę materiałÓw biurowych dla jednostki wojskowej 5701 w wędrzynie
1.39 Mb. 8
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna