Uchwała Nr iii/15/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I innych stałych komisji Rady m st. WarszawyUchwała Nr iii/15/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I innych stałych komisji Rady m st. Warszawy
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) Rada m st. Warszawy uchwala, co następuje
21.18 Kb. 1
czytać
Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. AdminPojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin
W ujęciu formalnym- cała działalność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to czy ma ona charakter administracyjny czy też nie. W ujęciu negatywnym- administracja to każda działalność państwowa nie będąca działalnością ustawodawczą
75.57 Kb. 1
czytać
Charakterystyka działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiCharakterystyka działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
W tej sytuacji również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie musiał zmodyfikować swoje działania marketingowe
77.14 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: 57/dor/2015 Podmiot zadający pytanieNumer sprawy: 57/dor/2015 Podmiot zadający pytanie
Jak należy interpretować pojęcia: „nieruchomość zamieszkała”, „nieruchomość niezamieszkała” i „nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała” użyte w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w
47.18 Kb. 1
czytać
Administracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnegoAdministracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnego
Oprócz tego można wskazać zasadę rozdziału źródeł prawa powszechnie obowiązującego I wewnętrznego oraz zasadę zupełności konstytucyjnego systemu źródeł prawa. System źródeł prawa normuje Konstytucja R
104.89 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna