4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Na dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt z najmem aparatu, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, cewników balonowych na potrzeby pracowni hemodynamiki I elektrofizjologii
0.82 Mb. 8
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku
71.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mopsSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mops
Przetarg nieograniczony – art. 39 –46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.( Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
76.03 Kb. 1
czytać
Kielce: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z zapasem tonerów ogłoszenie o zamówieniu dostawyKielce: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z zapasem tonerów ogłoszenie o zamówieniu dostawy
I. 1 nazwa I adres: Miejski Urząd Pracy w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 340 60 71, 340 60 44, faks 0-41 340 60 80
18.3 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Na dostawę aparatu do rejestracji słuchowych potencjałÓw wywołanych, poznawczych I miogennych dla uniwersytetu medycznego w łodzi
126.08 Kb. 1
czytać
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Na dostawę aparatów do leczenia I diagnostyki zaburzeń oddychania, stołÓw operacyjnych, komory laminarnej do pracy z cytostatykami, aparatów usg
1.69 Mb. 15
czytać
Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6
138.8 Kb. 1
czytać
Przedmiot zamówienia : „dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych”Przedmiot zamówienia : „dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych”
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
320.41 Kb. 4
czytać
ZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stmZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stm
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60. 000 euro w myśl art. 39-46 w związku z artykułem 4 a prawa zamówień publicznych ustawa z dnia 29. 01. 2004 r tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164
0.62 Mb. 4
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna