Referat ukazał się w piśmie „Lingvaria nr 1(3), Kraków 2007 Anna Gliszczyńska Germanizmy leksykalne południowej kaszubszczyznyReferat ukazał się w piśmie „Lingvaria nr 1(3), Kraków 2007 Anna Gliszczyńska Germanizmy leksykalne południowej kaszubszczyzny
Irminy Judyckiej (1954  gwary Warmii i Mazur), Jerzego Obary (2002), Krzysztof a Kleszcza (2002  germani­zmy w gwarach śląskich), Katarzyny Jakimowicz i Agnieszki Klawon
Referat 61.77 Kb. 1
czytać
German grammar gramatyka niemiecka nouns (hauptwörter) rzeczownikiGerman grammar gramatyka niemiecka nouns (hauptwörter) rzeczowniki
Większość rzeczowników w liczbie mnogiej kończy się literą -n lub -en oraz -e lub -er
221.98 Kb. 1
czytać
Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
1.77 Mb. 38
czytać
Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
1.77 Mb. 38
czytać
Poradnik bibliograficzny. John ronald reuel tolkien (1892- 1973) Życie I twórczośćPoradnik bibliograficzny. John ronald reuel tolkien (1892- 1973) Życie I twórczość
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego
407.21 Kb. 4
czytać
Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Wydanie rozszerzone i uzupełnione o kolejne lata Lipiec 2015Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Wydanie rozszerzone i uzupełnione o kolejne lata Lipiec 2015
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
2.96 Mb. 60
czytać
Związek solidarności polskich kombatantóW 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 5/7 Koło/Gdynia Ryszard DanielukZwiązek solidarności polskich kombatantóW 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 5/7 Koło/Gdynia Ryszard Danieluk
Pan swoją działalność w Związku Harcerstwa Polskiego i Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w czasie okupacji hitlerowskiej i po 1945 r., głównie na terenie Gdyni
122.17 Kb. 2
czytać
Wydział humanistyczny samodzielny zakład neofilologiiWydział humanistyczny samodzielny zakład neofilologii
Wyższe studia zawodowe stacjonarne i niestacjonarne na specjalności nauczycielskiej: filologia germańska trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują
0.81 Mb. 11
czytać
Szkoła we wspomnieniachSzkoła we wspomnieniach
Tarnobrzega istniało osiem szkół parafialnych, tj w Gorzycach, Wrzawach, Trześni, Wielowsi, Sobowie, Miechocinie, Baranowie Sandomierskim i Grębowie
80.55 Kb. 1
czytać
Poznań, 17 marca 2008 rPoznań, 17 marca 2008 r
Krajem Związkowym Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec) a Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska). Jest to kontynuacja obustronnych działań zapoczątkowanych 23 kwietnia 2003 r w zakresie edukacji, młodzieży i sportu
16.4 Kb. 1
czytać
Temat lekcji (część I)Temat lekcji (część I)
Scenariusz zajęć z języka niemieckiego dla uczniów klasy II lub III liceum ogólnokształcącego
35.33 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej przez mgr Klaudię Mamińską – Karaudę podczas wycieczki dydaktycznej na Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Temat : Poznajemy zabytki Starego Cmentarza w ŁodziScenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej przez mgr Klaudię Mamińską – Karaudę podczas wycieczki dydaktycznej na Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Temat : Poznajemy zabytki Starego Cmentarza w Łodzi
Karol Scheibler. Nad częścią katolicką dominuje neorenesansowe mauzoleum rodziny Heinzlów, wzniesione w latach 1899-1904, w której jako pierwszy spoczął Juliusz Heinzel. W prawosławnej części nekropolii pochowani są przede wszystkim rosyjscy urzędnicy carscy
56.26 Kb. 1
czytać
Kościół Ewangelicko – Unijny w Niemczech Poprzez pojęcie Kościół Ewangelicko – UnijnyKościół Ewangelicko – Unijny w Niemczech Poprzez pojęcie Kościół Ewangelicko – Unijny
Unijny w Niemczech określa się powstałą wskutek połączenia (Unii) dwóch wyznań protestanckich: Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego
38.68 Kb. 1
czytać
Stan badań dotyczący automatyzacji bibliotek ukazany na łamach czasopismaStan badań dotyczący automatyzacji bibliotek ukazany na łamach czasopisma
Dlatego część zebranych tu artykułów jedynie pośrednio wiąże się z automatyzacją bibliotek, niemniej jednak są konieczne do szerszego spojrzenia na to zagadnienie
110.01 Kb. 2
czytać
„Kto ma język, ten ma świat„Kto ma język, ten ma świat
Władysława Miodunki. Można by określić przyjęte stanowisko jako perspektywę psycholingwisty humanistycznego. Pragnę pozostać na obszarze konkretnych ludzkich losów, choć będę je widzieć na tle dociekań lingwistów, psychologów
84.61 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna