Zasady dla autorówZasady dla autorów
W annales Sectio h zamieszczane są wcześniej nie publikowane artykuły z zakresu nauk ekonomicznych przygotowane przez pracowników naukowych lub praktyków w języku polskim I angielskim
26.24 Kb. 1
czytać
Czy można nawrócić się samemu?Czy można nawrócić się samemu?
Jeśli zaś nawet to wezwanie jakoś do nas dociera, to jakby automatycznie włącza się w nas pewien mechanizm, który z góry podaje nam nasz schemat „nawrócenia” polegający na pewnej poprawie, naturalnie przez nas określonej
71.39 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Podróż do Galicji 23 listopada 2014Podróż do Galicji 23 listopada 2014
W niedzielę, 23 listopada, mck zaprasza na kolejne wydarzenie towarzyszące wystawie „Mit Galicji”. Tego dnia do Galicji – która dziś jest mityczną krainą zawieszoną między historią a pamięcią – będzie można dostać się pociągiem
9.78 Kb. 1
czytać
Zarys historii rachunkowościZarys historii rachunkowości
W wenecji. W dziele tym przedstawiono w sposób naukowy I usystematyzowany zasady podwójnej księgowości, a także omówiono sposób sporządzania inwentarza, rachunków zysku I strat, bilansu obrotów I bilansu sald wszystkich kont
0.49 Mb. 6
czytać
Wymagania stawiane pracom dyplomowym przygotowywanym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Architektura i UrbanistykaWymagania stawiane pracom dyplomowym przygotowywanym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Architektura i Urbanistyka
Każdy projekt dyplomowy składa się z części projektowej i opisowej
15.92 Kb. 1
czytać
Notki o osobach odznaczonych Andrzejewska-Psarska MałgorzataNotki o osobach odznaczonych Andrzejewska-Psarska Małgorzata
Angażuje się w działania na rzecz upamiętnienia pokoleń łódzkich Żydów. Społecznie pomaga w badaniach genealogicznych i archiwalnych prowadzonych przez potomków łodzian z całego świata. Uczestniczy w pracach na rzecz powstającego Centrum
43.32 Kb. 1
czytać
Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.42 Mb. 14
czytać
Komitetu metalurgiiKomitetu metalurgii
Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
97.79 Kb. 1
czytać
Zał. nr 1 do siwz 02/2015 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówieniaZał. nr 1 do siwz 02/2015 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
Nie” w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie minimalnych wymagań. Niespełnienie nawet jednego z niżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty
1.17 Mb. 9
czytać
Tytuł pracy magisterskiej (w języku polskim) tytuł pracy magisterskiejTytuł pracy magisterskiej (w języku polskim) tytuł pracy magisterskiej
Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym
43.79 Kb. 1
czytać
Tytuł referatu (us tyt)Tytuł referatu (us tyt)
Tekst streszczenia w języku referatu(us abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us abstrakt). Maksimum 8 linii
10.67 Kb. 1
czytać
Wesoło, kolorowo, bezpiecznie Kwota przyznana: 4 500 złWesoło, kolorowo, bezpiecznie Kwota przyznana: 4 500 zł
Zaplanujemy rozmieszczenie nowego sprzętu, wymalujemy pięknie kilka pozostałych huśtawek, jeden z naszych rodziców nieodpłatnie wykona z dostarczonego mu drewna i płyt 2 domki – altanki oraz ławeczki, które również pomalujemy
83.07 Kb. 1
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.1 Mb. 13
czytać
Syberyjscy mazurzySyberyjscy mazurzy
Nasze tegoroczne spotkanie w ramach programu pomost z potomkami Mazurów zamieszkałymi daleko na Syberii skłaniają do bliższego zapoznania się z ciekawą historią osadnictwa na Syberii zwiazaną z Mazurami
32.37 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna