Analiza klimatyczna grubości optycznej nad Europą Środkową. Climatic analysis of the optical thickness over Central Europe. Ogóle uwagi: grubość optyczna aerozolu czy aerozoliAnaliza klimatyczna grubości optycznej nad Europą Środkową. Climatic analysis of the optical thickness over Central Europe. Ogóle uwagi: grubość optyczna aerozolu czy aerozoli
Ziemi oraz wzrostu albeda planetarnego (ref). Efekt pośredni wynika z oddziaływania aerozoli na własności mikrofizycznych chmur. Pewna klasa aerozoli pełni rolę jąder kondensacji przez co cząstki te oddziaływają na albedo oraz czas życia
75.76 Kb. 1
czytać
Ustrój: republika Powierzchnia: 92 345 k Podział administracyjnyUstrój: republika Powierzchnia: 92 345 k Podział administracyjny
Podział administracyjny: 18 dystryktów i 2 regiony autonomiczne (Azory i Madera); w powszechnym użyciu podział na 11 prowincji historycznych
22.48 Kb. 1
czytać
Program Ochrony Środowiska dla miasta Brodnica abrys technika Sp z o oProgram Ochrony Środowiska dla miasta Brodnica abrys technika Sp z o o
Drwęcą. Jest jedną z dziesięciu jednostek samorządowych Powiatu Brodnickiego, o statusie gminy miejskiej. Sąsiaduje z Gminą Brodnica, która stanowi dla niej bezpośrednie otoczenie oraz od strony północnej z Gminą Bobrowo
81.23 Kb. 1
czytać
Potencjał energii słonecznej w PolscePotencjał energii słonecznej w Polsce
Pojawiła się potrzeba zaspakajania potrzeb energetycznych z innych, odnawialnych źródeł energii, do których zalicza się energię cieków wodnych, słoneczną, wiatru geotermalną
85.95 Kb. 1
czytać
Ulan-Majorat, 4 luty 2014r. Rrg. 6220 2011. 2012. 2013. 2014Ulan-Majorat, 4 luty 2014r. Rrg. 6220 2011. 2012. 2013. 2014
Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
80.68 Kb. 1
czytać
Uwarunkowania agroklimatyczne I agrohydrologiczneUwarunkowania agroklimatyczne I agrohydrologiczne
Leży w środkowo-zachodniej części zasięgu klimatu Krainy Wielkich Dolin. Jest to klimat umiarkowany ze ścierającymi się wpływami mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Istotną cechą tego klimatu jest duża zmienność pogody
134.18 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna