Uzgodniony protokóŁ nr 5Uzgodniony protokóŁ nr 5
W ramach Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej w Brukseli dnia 15 grudnia 1992 roku, Strony uzgodniły, co następuje
23.39 Kb. 1
czytać
Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności wspólnota europejska oraz rząd nowej zelandii, zwane dalej „Stronami”Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności wspólnota europejska oraz rząd nowej zelandii, zwane dalej „Stronami”
Mając na uwadze wspólne wysiłki na rzecz poprawy jakości produktów w celu zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i czystego środowiska naturalnego swoich obywateli
0.51 Mb. 6
czytać
Umowa między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów I oznakowaniaUmowa między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów I oznakowania
Mając na uwadze uwzględniając wspólne wysiłki na rzecz poprawy jakości produktów w celu zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i czystego środowiska naturalnego swoich obywateli
0.64 Mb. 12
czytać
Konwencja narodów zjednoczonych o prawie morza I porozumienie w sprawie implementacji jej częŚCI XI konwencja narodów zjednoczonych o prawie morzaKonwencja narodów zjednoczonych o prawie morza I porozumienie w sprawie implementacji jej częŚCI XI konwencja narodów zjednoczonych o prawie morza
Kierując się dążeniem do uregulowania w duchu wzajemnego zrozumienia I współpracy wszelkich zagadnień dotyczących prawa morza oraz świadome historycznego znaczenia niniejszej konwencji wnoszącej istotny wkład w utrzymanie pokoju
1.21 Mb. 53
czytać
Decyzja komisji z dnia 7 czerwca 1994 r ustanawiająca kryteria klasyfikowania państw trzecich I ich części w odniesieniu do influenzy drobiu I rzekomego pomoru drobiu w związku z przywozem świeżego mięsa drobiowego oraz zmieniająca decyzjęDecyzja komisji z dnia 7 czerwca 1994 r ustanawiająca kryteria klasyfikowania państw trzecich I ich części w odniesieniu do influenzy drobiu I rzekomego pomoru drobiu w związku z przywozem świeżego mięsa drobiowego oraz zmieniająca decyzję
Rady 90/539/ewg z dnia 15 października 1990 r w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy I przywóz z państw trzecich drobiu I jaj wylęgowych1, ostatnio zmienioną dyrektywą 93/120/WE2
52.45 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 3254/94 z dnia 19 grudnia 1994 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks CelnyRozporządzenie komisji (WE) nr 3254/94 z dnia 19 grudnia 1994 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
Uwzględniając rozporządzenie Rady (ewg) nr 2913/92, z dnia 12 października 1992 r ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny1, w szczególności jego ar
289.17 Kb. 4
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna