Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
128.21 Kb. 1
czytać
Umowa nr rpzśF. Um – projektUmowa nr rpzśF. Um – projekt
Kobierzycach w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
36.12 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 ŁańcutZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków
132.88 Kb. 1
czytać
Pytania I odpowiedzi do siwz w przetargu nieograniczonym na Budowę sali gimnastycznej przy sp w PogórzuPytania I odpowiedzi do siwz w przetargu nieograniczonym na Budowę sali gimnastycznej przy sp w Pogórzu
W związku z faktem, iż zamawiający nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę, wnosimy o wprowadzenie do umowy możliwości zmiany umowy w przypadku gdyby uzyskanie pozwolenia na budowę uległo przesunięciu w stopniu mającym wpływ na realizacje
34.39 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 do siwz 5/2013Załącznik nr 5 do siwz 5/2013
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, pomiędzy
34.24 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 do siwz 3/2013Załącznik nr 5 do siwz 3/2013
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, pomiędzy
32.19 Kb. 1
czytać
Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
213.57 Kb. 1
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
149.07 Kb. 1
czytać
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
102.67 Kb. 1
czytać
Pge elektrownią Opole sa z siedzibą w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63Pge elektrownią Opole sa z siedzibą w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63
Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000050076
104.54 Kb. 1
czytać
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o o. 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Nr krs: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
243.05 Kb. 1
czytać
CZĘŚĆ II projekt umowy umowa nr / k-io / 2009 w dniu r w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto KołobrzegCZĘŚĆ II projekt umowy umowa nr / k-io / 2009 w dniu r w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg
W dniu r w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 (nip 671-16-98-541, Regon 330920736), zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentuje
28.33 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna