Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004R. Prawo zamówień publicznych
76.14 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)
155.29 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6
138.8 Kb. 1
czytać
Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaZespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
496.04 Kb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Prenumerata 1127 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2014 zgodnie z wykazami
4.45 Mb. 21
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa licencji i aktualizacji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
180.54 Kb. 2
czytać
Nr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. Spożywczych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Pzp
89.62 Kb. 1
czytać
Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetergu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy prawo zamówien publicznych
309.87 Kb. 3
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Termin składania ofert: 29. 08. 2014 r do godz. 10. 00 pokój 102 (sekretariat), zniO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
315.52 Kb. 4
czytać
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionachDostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach, Działania 2 Podniesienie atrakcyjności I jakości szkolnictwa zawodowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
276.19 Kb. 2
czytać
Nr sprawy: 43/wig/2015Nr sprawy: 43/wig/2015
Dostawa fabrycznie nowego zestawu bezzałogowego statku powietrznego uav (unmanned aerial vehicle) w kategorii „mini” do wykonywania zadań obserwacyjno-rozpoznawczych nad obszarem lądowym
126.13 Kb. 1
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Na dostawę samochodów chłodni, samochodów dostawczych izotermicznych z agregatem chłodniczym, cystern do przewozu I dystrybucji wody typ cw-10
0.51 Mb. 6
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
0.51 Mb. 5
czytać
Znak sprawy: dzp-380-1/2010 samodzielny publicznyZnak sprawy: dzp-380-1/2010 samodzielny publiczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
498.67 Kb. 9
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna