Waldemar wiatrak environmental protection Analysis AgencyWaldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency
Siedziba: ul. Marchołta 39/8, 31-416 Kraków, tel.: (12) 412 10 44, Biuro: ul. Mazowiecka 4/6/619, 30-036 Kraków
1.49 Mb. 16
czytać
Poręba Wielka, 01. 2012Poręba Wielka, 01. 2012
Paweł Armatys, dr inż. Jan Loch, mgr Zbigniew Żurek (koordynatorzy); współwykonawcy: K. Chwistek, P. Czarnota (pn-e) oraz inni pracownicy Służby Parku gpn
73.82 Kb. 1
czytać
Pakiet aplikacyjny Ten pakiet zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania podania o pracę: List przewodniPakiet aplikacyjny Ten pakiet zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania podania o pracę: List przewodni
Szczegóły na temat sposobu ubiegania się o pracę oraz data zakończenia naboru i terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
139.71 Kb. 1
czytać
Life nature 2005”: Komisja przeznaczy 69 milionów Euro na 54 projekty ochrony przyrody w 20 krajachLife nature 2005”: Komisja przeznaczy 69 milionów Euro na 54 projekty ochrony przyrody w 20 krajach
37.23 Kb. 1
czytać
U załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/192/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 września 2009 r chwała Nr sejmiku województwa śWIĘtokrzyskiego z dnia 200 r w sprawie ustanowienia planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku KrajobrazowegoU załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/192/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 września 2009 r chwała Nr sejmiku województwa śWIĘtokrzyskiego z dnia 200 r w sprawie ustanowienia planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 19 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn zm.)1, zarządza się, co następuje
346.17 Kb. 5
czytać
Dyrektor mazurskiego parku krajobrazowegoDyrektor mazurskiego parku krajobrazowego
Rozdz. Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania celów ochrony st
1.18 Mb. 10
czytać
Załącznik nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia r w sprawie ustanowienia planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego plan ochrony śLĘŻAŃskiego parku krajobrazowego (projekt) Rozdział 1 Cele ochrony przyrody ParkuZałącznik nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia r w sprawie ustanowienia planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego plan ochrony śLĘŻAŃskiego parku krajobrazowego (projekt) Rozdział 1 Cele ochrony przyrody Parku
Celami ochrony przyrody Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, zwanego dalej „Parkiem”, są
265.16 Kb. 4
czytać
W ostatnich dziesięcioleciach powstały liczne narodowe i międzynaro­dowe instytucje, których priorytetowym celem jest ochrona przyrody i utrzymanie pierwotnego bogactwa gatunkówW ostatnich dziesięcioleciach powstały liczne narodowe i międzynaro­dowe instytucje, których priorytetowym celem jest ochrona przyrody i utrzymanie pierwotnego bogactwa gatunków
To przede wszystkim szacunek wobec natury i wszelkich przejawów jej istnienia, ja­kie przyniosły miliony lat ewolucji, oraz świadomość
29.5 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”
Zamawiającym – Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Gabrieli Zapolskiej 4 lok. 131, 50 -032 Wrocław
180.81 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna