Syllabus rok akademicki 2015/2016Syllabus rok akademicki 2015/2016
Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów
50.47 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu Techniki ProtetyczneNazwa przedmiotu/modułu Techniki Protetyczne
Rodzaje uszkodzeń protez – sposoby ich naprawy. Błędy popełnione przy wykonywaniu prac protetycznych prowadzące do stomatopatii protetycznych i procesów zanikowych. Zjawiska fizykochemiczne i biologiczne towarzyszące protezom w jamie
98.44 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu Medycyna ratunkowaNazwa przedmiotu/modułu Medycyna ratunkowa
Student opanuje wiedzę dotyczącą rozpoznawania nagłych zagrożeń życia i zdrowia w chorobach wewnętrznych oraz doznanych w wyniku urazów. Wykaże się umiejętnością postępowania z chorymi w stanie zagrożenia zdrowia i życia
65.91 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu ImmunologiaNazwa przedmiotu/modułu Immunologia
83.12 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu Modelarstwo i rysunekNazwa przedmiotu/modułu Modelarstwo i rysunek
Liczba godzi dydaktycznych: 150, w tym: wykłady: 30, seminaria: 10, ćwiczenia 110
47.84 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu ParazytologiaNazwa przedmiotu/modułu Parazytologia
Student powinien nabyć wiedzę o człowieku z parazytologii lekarskiej z zakresu: układ pasożyt – żywiciel, oraz cykli rozwojowych, transmisji, epidemiologii, chorobotwórczości, wykrywania (diagnostyki)
73.34 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu Techniki ProtetyczneNazwa przedmiotu/modułu Techniki Protetyczne
Rodzaje uszkodzeń protez – sposoby ich naprawy. Błędy popełnione przy wykonywaniu prac protetycznych prowadzące do stomatopatii protetycznych i procesów zanikowych. Zjawiska fizykochemiczne i biologiczne towarzyszące protezom w jamie
91.73 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu OtolaryngologiaNazwa przedmiotu/modułu Otolaryngologia
Ewa Olszewska, Prof dr hab. Bożena Kosztyła-Hojna, Dr hab. Ireneusz Rzewnicki, Dr med. Andrzej Sieśkiewicz, Dr med. Jarosław Łuczaj, Dr med. Małgorzata Różańska, Dr med. Justyna Rutkowska, lek med. Justyna Panek, lek med
79.87 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu OtolaryngologiaNazwa przedmiotu/modułu Otolaryngologia
Zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób laryngologicznych i onkologicznych w laryngologii
101.24 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu PsychiatriaNazwa przedmiotu/modułu Psychiatria
Student powinien umieć pracować z pacjentami chorymi na: schizofrenię, zaburzenia afektywne, lękowe, otępienia z wykorzystaniem nabytej wiedzy
73.46 Kb. 1
czytać
Tkanka nabłonkowaTkanka nabłonkowa
Program zajęć wyrównawczych z przedmiotu biologia (histologia I embriologia) (40 godz.) dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii I oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Kierunek Lekarski
77.48 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu Diagnostyka laboratoryjnaNazwa przedmiotu/modułu Diagnostyka laboratoryjna
Patofizjologia – realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji z poprzednich lat studiów
83.43 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna