Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. AdresDo 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
Ochrona obiektów wg poniższego zestawienia wsparta dodatkowo grupą interwencyjną poruszająca się oznakowanym pojazdem mechanicznym(samochód) składającą się z 2 osób w tym co najmniej 1 posiadająca licencję pracownika ochrony
24.87 Kb. 1
czytać
Dowódca 33 Bazy Lotnictwa TransportowegoDowódca 33 Bazy Lotnictwa Transportowego
Wykonawcy pobierający siwz z wyżej wskazanej strony internetowej są związani wszelkimi modyfikacjami I wyjaśnieniami do treści siwz zamieszczonymi na stronie internetowej
0.64 Mb. 5
czytać
Zapytanie ofertowe polegające na zakupie sprzętu komputerowego, peryferyjnego i oprogramowania dla projektu pt.: „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park” Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe polegające na zakupie sprzętu komputerowego, peryferyjnego i oprogramowania dla projektu pt.: „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park” Zapytanie ofertowe
Euro polegającego na zakupie sprzętu komputerowego, peryferyjnego i oprogramowania
22.78 Kb. 1
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Uniwersytet rolniczy im. Hugona kołŁĄtaja w krakowie 31 – 120 krakóW, al. Mickiewicza 21Uniwersytet rolniczy im. Hugona kołŁĄtaja w krakowie 31 – 120 krakóW, al. Mickiewicza 21
Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie
134.21 Kb. 1
czytać
I. Informacje o ZamawiającymI. Informacje o Zamawiającym
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
59.32 Kb. 1
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
211.35 Kb. 5
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.42 Mb. 14
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.1 Mb. 13
czytać
Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64 – 733 Drawsko Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35 nip 7631132393, regon 000535787Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64 – 733 Drawsko Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35 nip 7631132393, regon 000535787
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Bielawski, nr tel. 067 25 69 128 w. 50 i tel kom. 602580286 lub w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 19
52.95 Kb. 1
czytać
Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach Nowych i MarylinieRozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach Nowych i Marylinie
Drawsko: Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach Nowych i Marylinie
39.24 Kb. 1
czytać
Edf polska sa templates of application documents / Wzory dokumentów do wnioskuEdf polska sa templates of application documents / Wzory dokumentów do wniosku
Design, construction and start-up of a flue gas desulfurization wastewater treatment plant (fgd wwtp) in power plant located in Rybnik, Poland
114.69 Kb. 1
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
229.25 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna