Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
6.58 Mb. 33
czytać
Ostrów Mazowiecka: Dostawy odczynników I materiałów zużywalnych do analizatorów abl oraz aqt dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego imOstrów Mazowiecka: Dostawy odczynników I materiałów zużywalnych do analizatorów abl oraz aqt dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im
Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
19.46 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: dt/380/02/2014. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń Poradni dla Dzieci w Kłobucku oraz korytarzy I klatki schodowej
29.78 Kb. 1
czytać
Zasady przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi cis lub absolwentowi kis jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział I postanowienia ogólneZasady przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi cis lub absolwentowi kis jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział I postanowienia ogólne
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
80.4 Kb. 1
czytać
Nr spr. 1/GP/4653/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr spr. 1/GP/4653/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn zm. ) zwaną dalej „ustawą” o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
281.55 Kb. 4
czytać
Zapytanie ofertowe z dn. 18-10-2013 – projekt „internetowy geniusz handlowy” §1 ZamawiającyZapytanie ofertowe z dn. 18-10-2013 – projekt „internetowy geniusz handlowy” §1 Zamawiający
Stosując się do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamawiający zwraca się
110.45 Kb. 1
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
Szczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertoweSzczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertowe
Organizator zapytania ofertowego: Grupa Nowy Szpital Sp z o o działająca jako pełnomocnik Zamawiających zaprasza Oferentów do składania przedmiotowych ofert
55.12 Kb. 1
czytać
F. rzp. 3410-126-3/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)F. rzp. 3410-126-3/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
148.05 Kb. 1
czytać
I. nazwa oraz adres zamawiającegoI. nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa: Zakup i dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej
2.56 Mb. 18
czytać
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy
I. 1 nazwa I adres: Polski Związek Judo, ul. Racławicka 132, 02-634 Warszawa, woj mazowieckie, tel. 0-22 6460156, faks 0-22 6465750
24.58 Kb. 1
czytać
Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaZespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
496.04 Kb. 4
czytać
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wykluczeniu wykonawcyZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wykluczeniu wykonawcy
Stosownie do treści art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2013 r poz. 984,1047 i 1473 oraz z 2014 r poz. 423,768,811
42.19 Kb. 1
czytać
Bytom: Dostawa produktów leczniczych Adalimumab Numer ogłoszenia: 183228 2013; data zamieszczenia: 09. 05. 2013Bytom: Dostawa produktów leczniczych Adalimumab Numer ogłoszenia: 183228 2013; data zamieszczenia: 09. 05. 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
21.08 Kb. 1
czytać
Pl-stalowa Wola: Produkty farmaceutyczne 2012/S 208-342429 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPl-stalowa Wola: Produkty farmaceutyczne 2012/S 208-342429 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
S208 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
33.6 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna