Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowegoDostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego
Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników
0.66 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona na wykonanieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona na wykonanie
372.45 Kb. 4
czytać
Zapytanie ofertowe o cenęZapytanie ofertowe o cenę
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30. 000 euro
127.19 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCY
Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
118.53 Kb. 1
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
3.82 Mb. 23
czytać
Zamawiający Nr przetarguZamawiający Nr przetargu
Podstawa prawna : Regulamin sbm”WŻB” w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień na wykonanie prac remontowych, konserwacyjnych, usług lub realizacji dostaw
127.26 Kb. 1
czytać
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)
147.39 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta I Gminy IzbicaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta I Gminy Izbica
Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska
26.07 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do ustawy
247.01 Kb. 2
czytać
Nr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 rNr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 r
Przetarg nieograniczony na „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”
164.08 Kb. 1
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art
47.44 Kb. 1
czytać
Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresSekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
Olsztyn: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu
76.96 Kb. 1
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
Gniezno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynkach szpitalnych nr 2,8: Pakiet nr I roboty budowlane w budynku szpitalnym nr 2 Pakiet Gniezno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynkach szpitalnych nr 2,8: Pakiet nr I roboty budowlane w budynku szpitalnym nr 2 Pakiet
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
56.79 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zamówieniuOGŁoszenie o zamówieniu
Administrowanie I zarządzanie serwerami oraz wspóŁpracującymi z nimi urz ądzeniami sieciowymi
75.75 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna