Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa systemów obrazowania wraz wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej I Komórkowej w Warszawie Znak sprawy adz-23-05/2015Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa systemów obrazowania wraz wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej I Komórkowej w Warszawie Znak sprawy adz-23-05/2015
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r
384.93 Kb. 5
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu siwz na stronie internetowej
0.69 Mb. 18
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazwa I adres zamawiającegoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazwa I adres zamawiającego
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą”
175.66 Kb. 1
czytać
Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
172.08 Kb. 2
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
0.67 Mb. 8
czytać
Uniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 SzczecinUniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 Szczecin
Centrum Personalizacji kart dla potrzeb us obsługującego proces wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej I innych potrzeb własnych
234.32 Kb. 3
czytać
Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresSekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
I. 1 nazwa I adres: Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3963266, 3863332, faks 032 2816765
21.5 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Ogłasza przetarg nieograniczony naOGŁoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Ogłasza przetarg nieograniczony na
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp z o o kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych
483.78 Kb. 5
czytać
Spzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę o łącznej wartości zamówienia powyżej kwoty 207 000 euro
0.59 Mb. 6
czytać
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy
Kraków: Przetarg nieograniczony apt-29/11/zp na dostawę materiałów szewnych dla zoz mswiA w Krakowie
32.61 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1.25 Mb. 12
czytać
Nazwa I adres zamawiającegoNazwa I adres zamawiającego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn zm.) zwanej dalej ustawą
277.14 Kb. 4
czytać
Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne spółka z o o. We włOCŁawku ul. Rysia 3 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówieniaMiejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne spółka z o o. We włOCŁawku ul. Rysia 3 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia
Ogłoszonego : w Dzienniku Urzędowym ue pod numerem referencyjnym 2013/S 099-169094 na stronie
494.41 Kb. 6
czytać
Ifps/ 50 /12 Warszawa dnia 18. 07. 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaIfps/ 50 /12 Warszawa dnia 18. 07. 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw z art. 10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
77.58 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.14 Mb. 28
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna