ZP/39/SzpSp/2014ZP/39/SzpSp/2014
Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – Grupa a – przewód pokarmowy I metabolizm, Grupa g – układ moczowo – płciowy, hormony płciowe, Grupa s – narządy zmysłów”
343.53 Kb. 4
czytać
Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.12 Mb. 27
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Wiadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki chorób genetycznych I badań w zakresie genetyki molekularnej
417.26 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna