Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art. 7 ust. 6, art. 8 ust. 5 oraz art. 10 us
2.27 Mb. 24
czytać
Decyzja komisji z dnia 4 maja 2001 r ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibułyDecyzja komisji z dnia 4 maja 2001 r ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły
We nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 17 lipca 2000 r. 1 w sprawie zmienionego systemu przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych, w szczególności jego art. 3, 4 I 6
105.16 Kb. 1
czytać
D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008
44.5 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (UE) nr …/ z dnia […]r dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE)Rozporządzenie komisji (UE) nr …/ z dnia […]r dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
0.69 Mb. 6
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję Komisji 2006/861/WE
0.66 Mb. 14
czytać
Pl projekt decyzja komisji z dnia […] r w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń I sankcji obejmujących biegłych rewidentów I jednostki audytorskiePl projekt decyzja komisji z dnia […] r w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń I sankcji obejmujących biegłych rewidentów I jednostki audytorskie
We parlamentu Europejskiego I rady z dnia 17 maja 2006 r w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych I skonsolidowanych sprawozdań finansowych
36.51 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1179/94 z dnia 25 maja 1994 r dotyczące pierwszego wykazu substancji priorytetowych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (ewg) nr 793/93Rozporządzenie komisji (WE) nr 1179/94 z dnia 25 maja 1994 r dotyczące pierwszego wykazu substancji priorytetowych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (ewg) nr 793/93
Rady (ewg) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r w sprawie oceny I kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje1, w szczególności jego art. 8 I 10
35.07 Kb. 1
czytać
Dyrektywa komisji 96/60/we z dnia 19 września 1996 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko suszarek bębnowych typu domowegoDyrektywa komisji 96/60/we z dnia 19 września 1996 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko suszarek bębnowych typu domowego
Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko suszarek bębnowych typu domowego
304.51 Kb. 4
czytać
Z dnia 16 kwietnia 1997 rZ dnia 16 kwietnia 1997 r
Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego
272.3 Kb. 1
czytać
Dyrektywa komisji 95/12/we z dnia 23 maja 1995 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowegoDyrektywa komisji 95/12/we z dnia 23 maja 1995 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego
Uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/ewg z dnia 22 września 1992 r w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego1
0.5 Mb. 5
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna