Wojewódzki sąd administracyjny w olsztynie informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w 2007 rokuWojewódzki sąd administracyjny w olsztynie informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w 2007 roku
0.77 Mb. 14
czytać
Uzasadnienie potrzeba I cel zawarcia UmowyUzasadnienie potrzeba I cel zawarcia Umowy
Państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne ”. System ten zawierał pewne ograniczenia, do których zalicza się bez wątpienia fakt
57.46 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta oleśnicySprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta oleśnicy
Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) – Burmistrz Miasta Oleśnicy przedkłada
2.41 Mb. 18
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Przedkładana do ratyfikacji umowa z Gruzją jest ostatnią umową tego rodzaju, jakie zostały zawarte z byłymi republikami Związku Radzieckiego. Umowy takie zostały zawarte z wyjątkiem Turkmenistanu ze wszystkimi państwami Wspólnoty
43.89 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni e z dnia 27 października 2015 rO g ł oszeni e z dnia 27 października 2015 r
Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 182 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
51.1 Kb. 1
czytać
O przebiegu wykonania budżetu gminy gostyńO przebiegu wykonania budżetu gminy gostyń
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych
1.12 Mb. 7
czytać
Uzasadnienie I. Potrzeba I cel podpisania UmowyUzasadnienie I. Potrzeba I cel podpisania Umowy
W dniu 18 listopada 2008 r w Doha podpisano ww. Umowę. Zgodnie z art. 22 ust. 1 podpisanej Umowy z Katarem, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Kataru unika się przy zastosowaniu metody
78 Kb. 1
czytać
Prawo Karne Sąd NajwyższyPrawo Karne Sąd Najwyższy
Jeśli zaś tak, to podstawą skazania był przepis uznany za niezgodny z Konstytucją
331.13 Kb. 5
czytać
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy lubiszyn za I póŁrocze 2008 rokInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy lubiszyn za I póŁrocze 2008 rok
Iii. 2 Realizacja zadań komórki ds pozyskiwania środków unijnych I promocji gminy st
1.02 Mb. 7
czytać
Informacje projekty rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług stInformacje projekty rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług st
Projekty rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług st
13.5 Kb. 1
czytać
Miasto rybnik siedziba Urzędu Miasta: ul. B. Chrobrego 2 44 – 200 Rybnik tel. (032) 4223011 fax. (032) 4224124Miasto rybnik siedziba Urzędu Miasta: ul. B. Chrobrego 2 44 – 200 Rybnik tel. (032) 4223011 fax. (032) 4224124
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Rybnik obligacji komunalnych na kwotę 124. 000. 000 Pln (sto dwadzieścia cztery miliony złotych) w terminie do 31 grudnia 2017 roku
266.1 Kb. 2
czytać
Pan Adam KasprzakPan Adam Kasprzak
W dniach od 2 czerwca do 16 lipca 2008 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Jolanta Łuszczak, Elżbieta Skorupska
70.97 Kb. 1
czytać
UchwałY 1 zagadnienia prawne 6 przedstawione do rozstrzygnięcia 6 III czp 31/02 6 glosy 19 Glosa 20 Glosa 24 Glosa 34 Glosa 35 Glosa 39 rozbieżNOŚci w orzecznictwie 41 nowe ustawodawstwo 44 orzeczenia nie publikowane 47 orzeczeniaUchwałY 1 zagadnienia prawne 6 przedstawione do rozstrzygnięcia 6 III czp 31/02 6 glosy 19 Glosa 20 Glosa 24 Glosa 34 Glosa 35 Glosa 39 rozbieżNOŚci w orzecznictwie 41 nowe ustawodawstwo 44 orzeczenia nie publikowane 47 orzeczenia
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 9 listopada 2001 r., I ckn 499/99, zagadnienia prawnego
270.66 Kb. 8
czytać
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wydział Prawa, Prawa Kanonicznego I AdministracjiKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wydział Prawa, Prawa Kanonicznego I Administracji
89.2 Kb. 1
czytać
Uchwały senatu agh z dnia 14 września 2005 r. Uchwała nr 95/2005Uchwały senatu agh z dnia 14 września 2005 r. Uchwała nr 95/2005
Uczelnię oraz wartości darowizny przyjmowanych przez Uczelnię bez zgody Senatu w roku akademickim 2005/2006
9.58 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna