ZamawiającyZamawiający
Zamawiający wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Oddział Zbiorów Specjalnych I zabytkowych, Opole /45-081/, ul. Piastowska 18-20
0.71 Mb. 7
czytać
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę i przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewidOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę i przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid
Dot przetargu nieograniczonego pn Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę i przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz zagospodarowaniem terenu na działce
12.3 Kb. 1
czytać
Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowejZaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Zarurowania rowu w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej
108.01 Kb. 1
czytać
ZamawiającyZamawiający
Zamawiający wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Oddział Zbiorów Specjalnych I zabytkowych, Opole /45-081/, ul. Piastowska 18-20
247.38 Kb. 4
czytać
Dotyczy: „Rozbudowa tarasu i wykonanie oranżerii w budynku Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie, ul. Sienkiewicza 24”Dotyczy: „Rozbudowa tarasu i wykonanie oranżerii w budynku Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie, ul. Sienkiewicza 24”
21.15 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro nettoZapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto
56.49 Kb. 1
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
Inspekcja weterynaryjnaInspekcja weterynaryjna
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi lotniczej polegającej na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas wiosennej oraz jesiennej akcji szczepień w 2012 r na terenie województwa wielkopolskiego
20.05 Kb. 1
czytać
Inspekcja weterynaryjnaInspekcja weterynaryjna
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi lotniczej polegającej na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas wiosennej oraz jesiennej akcji szczepień w 2011 r na terenie województwa wielkopolskiego
19.42 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna