Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
314.96 Kb. 3
czytać
Szpital Uniwersytecki im dr. A. Jurasza w BydgoszczySzpital Uniwersytecki im dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę analizatorów wraz z dostawą odczynników, kalibratorów itp do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii
89.24 Kb. 1
czytać
Szpital Uniwersytecki nr 1 im dr. A. Jurasza w BydgoszczySzpital Uniwersytecki nr 1 im dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2009/S 110-158986 z dnia 11 czerwca 2009 r., stronie internetowej Zamawiającego
44.51 Kb. 1
czytać
Zatwierdza m”Zatwierdza m”
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
471.97 Kb. 3
czytać
Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euroZawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
140.31 Kb. 1
czytać
Na: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ulNa: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu
125.29 Kb. 1
czytać
Sygn akt Sk 55/05* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzieSygn akt Sk 55/05* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 czerwca 2006 r., skargi konstytucyjnej Stanisława Czyża o zbadanie zgodności
31.17 Kb. 1
czytać
Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnejPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
63.91 Kb. 1
czytać
Sygn akt P 57/07* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzieSygn akt P 57/07* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 grudnia 2008 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego
111.68 Kb. 3
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Zp-3410-xxx-1/10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r w kwocie 2 000 000,00zł
32.87 Kb. 1
czytać
Pierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJPierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJ
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
341.44 Kb. 6
czytać
Nr sprawy: 43/wig/2015Nr sprawy: 43/wig/2015
Dostawa fabrycznie nowego zestawu bezzałogowego statku powietrznego uav (unmanned aerial vehicle) w kategorii „mini” do wykonywania zadań obserwacyjno-rozpoznawczych nad obszarem lądowym
126.13 Kb. 1
czytać
Postępowanie nr105 /A120/2009 Gdańsk, dnia 24. 07. 2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPostępowanie nr105 /A120/2009 Gdańsk, dnia 24. 07. 2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
112.23 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: 8/wtc/2014Nr sprawy: 8/wtc/2014
Dostawa zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzęŻonego z tandemowym detektorem mas (lc-ms/MS) agilent technologies 6430”
123.42 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stmZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stm
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60. 000 euro w myśl art. 39-46 w związku z artykułem 4 a prawa zamówień publicznych ustawa z dnia 29. 01. 2004 r tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164
0.62 Mb. 4
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna