RozporządzenieRozporządzenie
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn zm. 3)) zarządza się, co następuje
119 Kb. 1
czytać
2011 r w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska2011 r w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska
Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
84.78 Kb. 1
czytać
W dotychczasowym stanie prawnym obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn zmW dotychczasowym stanie prawnym obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn zm
Konwencja Haska z 1954 r o ochronie dóbr kulturalnych oraz Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki
24.54 Kb. 1
czytać
Nauka administracjiNauka administracji
Izdebski Hubert, Kulesza Michał (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa, r. I
50.6 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia, w przypadku gdy powodem udzielenia świadczenia jest wyrządzenie poszkodowanemu przez sprawcę szkody w rozumieniu art. 415 Kodeksu cywilnego
81.56 Kb. 1
czytać
Zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowychZmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r poz. 427, z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
97.88 Kb. 1
czytać
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 2013Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 2013
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013 został ustanowiony przez Radę Ministrów w dniu 26 stycznia 2010 r
67.78 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie stanowi element reformy administracji publicznej, w ramach której przewiduje się wzmocnienie pozycji wojewody
49.92 Kb. 1
czytać
Ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiejMinistra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
Na podstawie art. 140d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
82.94 Kb. 1
czytać
Projekt rozporządzenie rady ministróW z dnia r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji WywiaduProjekt rozporządzenie rady ministróW z dnia r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
12.75 Kb. 1
czytać
Projekt rozporządzenie prezesa rady ministróWProjekt rozporządzenie prezesa rady ministróW
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego
21.93 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Agencji Mienia Wojskowego utworzonej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
35.1 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Agencję do potrzeb przedsiębiorców w warunkach spowolnienia gospodarczego spowodowanego ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym
76.93 Kb. 1
czytać
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawcówProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
120.26 Kb. 1
czytać
Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracująceNazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
120.24 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna