Tabela Zarzuty i protesty wznoszone w czasie opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania zarówno Trasy Słowackiego oraz terenów bezpośrednio z nią sąsiadującychTabela Zarzuty i protesty wznoszone w czasie opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania zarówno Trasy Słowackiego oraz terenów bezpośrednio z nią sąsiadujących
145.79 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 2Załącznik nr 2
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
151.78 Kb. 3
czytać
1. 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym1. 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym
229.79 Kb. 1
czytać
Z pracy rady miejskiejZ pracy rady miejskiej
Na obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2006 roku podjęto następujące uchwały
145.71 Kb. 1
czytać
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LipnoRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, tzn w okresie od 30. 06. 2010 r do 10. 08
70.43 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr 101/xiii/2004 Rady Gminy Zarzecze z dnia 13 lutego 2004 rokuUchwała Nr 101/xiii/2004 Rady Gminy Zarzecze z dnia 13 lutego 2004 roku
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zarzecze, a ponadto doręczeniu osobom, które wniosły zarzuty
23.14 Kb. 1
czytać
Prognoza oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko
OGÓlna charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego projektem miejscowego planu I jego otoczenia 6
214.4 Kb. 6
czytać
ZleceniodawcaZleceniodawca
Programu ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
1.92 Mb. 22
czytać
Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju GospodarczegoPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gospodarczego
Gmina Jawornik Polski, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Miejska Przeworsk, Powiat Przeworski, Gmina Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze
487.8 Kb. 18
czytać
Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko Dynowskiego Obszaru WsparciaStrategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Gmina Jawornik Polski, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Miejska Przeworsk, Powiat Przeworski, Gmina Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze
0.57 Mb. 14
czytać
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmian nr 12 I 15 studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miedziana góra opracował Rafał Kozieł Kielce, 2012/2013 spis treśCIPrognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmian nr 12 I 15 studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miedziana góra opracował Rafał Kozieł Kielce, 2012/2013 spis treśCI
Prognoza wyłożona do publicznego wglądu w dniach od r do r
291.53 Kb. 5
czytać
Protokół Nr xxxi/05 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 10 I 11 marca 2005r w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w OstródzieProtokół Nr xxxi/05 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 10 I 11 marca 2005r w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy, sołtysów z terenu gminy oraz wszystkich przybyłych gości, oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych
0.52 Mb. 14
czytać
Gminy nowy targGminy nowy targ
Propozycje metody i częstotliwości monitoringu skutków realizacji ustaleń studium
79.37 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy WodzieradyZarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Wodzierady
Nr 13/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.49 Kb. 1
czytać
Do uchwały nr …/…/09 Rady Miasta Gdyni z dnia r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowyDo uchwały nr …/…/09 Rady Miasta Gdyni z dnia r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
59.3 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna