Kierunek: Gospodarka turystycznaKierunek: Gospodarka turystyczna
Student na dwa tygodnie przed wyjazdem do uczelni zagranicznej składa w Dziekanacie
67.61 Kb. 1
czytać
Dr janusz orłowskiDr janusz orłowski
Prawo studiował na Wydziale Prawa I administracij Uniwersytetu Mikoła Kopernika w Toruniu. W 2004 r uzyskał tu stopień naukowy doktora nauk prawnych
29.95 Kb. 1
czytać
Wymiana studentóW, nauczycieli akademickich –i pracownikóWWymiana studentóW, nauczycieli akademickich –i pracownikóW
109.84 Kb. 1
czytać
Regulamin realizacji programu erasmus+ w Wyższej Szkole Handlu I Usług w Poznaniu Mobilność studentów I pracowników uczelniRegulamin realizacji programu erasmus+ w Wyższej Szkole Handlu I Usług w Poznaniu Mobilność studentów I pracowników uczelni
124.31 Kb. 1
czytać
Quality commitmentQuality commitment
Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and competencies to be acquired
55.28 Kb. 1
czytać
Program „uczenie się przez całE Życie” –erasmus wyjazd na praktykę w roku akademickim 20 /20 umowa nrProgram „uczenie się przez całE Życie” –erasmus wyjazd na praktykę w roku akademickim 20 /20 umowa nr
Celem niniejszej umowy jest określenie zobowiązań każdej ze stron w związku z wyjazdem na praktykę zagraniczną w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus i udział
67.26 Kb. 1
czytać
Krótka historia polskiej internacjonalizacji Szkolnictwo wyższe zawsze było bardziej umiędzynarodowione niż inne sfery życia społecznego. Operowało bowiem w obszarze wymiany intelektualnejKrótka historia polskiej internacjonalizacji Szkolnictwo wyższe zawsze było bardziej umiędzynarodowione niż inne sfery życia społecznego. Operowało bowiem w obszarze wymiany intelektualnej
Szkolnictwo wyższe zawsze było bardziej umiędzynarodowione niż inne sfery życia społecznego. Operowało bowiem w obszarze wymiany intelektualnej, której główną cechą jest przekraczanie granic – także tych narodowych
54.72 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna