Zał. nr 3 „projekt” umowa nrZał. nr 3 „projekt” umowa nr
Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 76-271 Ustka, Lędowo – Osiedle 1 N, nip 839-30-43-908, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez
56.3 Kb. 1
czytać
PodsumowaniePodsumowanie
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 10. 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
116.57 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xvii/2016 z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej w dniu 30 marca 2016r w Sali Consulatus w Ratuszu w godz od 1300 do 1704Protokół Nr xvii/2016 z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej w dniu 30 marca 2016r w Sali Consulatus w Ratuszu w godz od 1300 do 1704
Z-cę Prezydenta Miasta, Panią Jadwigę Kijek – Skarbnika Miasta, Państwa radnych, przewodniczących zarządów osiedli, kadrę kierowniczą Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli prasy
341.62 Kb. 5
czytać
Odpowiedzi na zarzuty dotyczące motywu „w chrystusie” I. „Zaprzeczyłeś zastępczejOdpowiedzi na zarzuty dotyczące motywu „w chrystusie” I. „Zaprzeczyłeś zastępczej
Wynalazcy temu bardzo zależało na tym, aby jego zegar produkowany był w Szwajcarii. Kiedy jednak, pomimo usilnych starań jego oferta została odrzucona
132.14 Kb. 2
czytać
Dla zbioru podsystem monitorowaniaDla zbioru podsystem monitorowania
Polityki Bezpieczeństwa I instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, po odpowiednim ich uzupełnieniu I dostosowaniu do pefs 2007
152.48 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w GołdapiZarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
0.75 Mb. 7
czytać
Uczestnicy: Przewodniczący: Nicolas faure-snav francjaUczestnicy: Przewodniczący: Nicolas faure-snav francja
Stosowanie nowego Kodeksu postępowania dotyczącego Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych
16.55 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 nadaję
120.95 Kb. 1
czytać
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sadkowicach Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sadkowicach Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sadkowicach zwany dalej Regulaminem określa
74.87 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 57 / 03 Wójta Gminy Żagań z dnia 23 września 2003 rZarządzenie Nr 57 / 03 Wójta Gminy Żagań z dnia 23 września 2003 r
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
72.7 Kb. 1
czytać
Zarz ą dzenienr 19/03Zarz ą dzenienr 19/03
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nadaję
48.61 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna