Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności wspólnota europejska oraz rząd nowej zelandii, zwane dalej „Stronami”Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności wspólnota europejska oraz rząd nowej zelandii, zwane dalej „Stronami”
Mając na uwadze wspólne wysiłki na rzecz poprawy jakości produktów w celu zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i czystego środowiska naturalnego swoich obywateli
0.51 Mb. 6
czytać
Umowa między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów I oznakowaniaUmowa między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów I oznakowania
Mając na uwadze uwzględniając wspólne wysiłki na rzecz poprawy jakości produktów w celu zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i czystego środowiska naturalnego swoich obywateli
0.64 Mb. 12
czytać
PorozumieniePorozumienie
PragnąC stworzyć warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi handlu I popierać współpracę handlową w sektorze wina na zasadzie równości, wzajemnych korzyści I wzajemności
1.05 Mb. 8
czytać
Decyzja wykonawcza komisjiDecyzja wykonawcza komisji
Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa utworzonego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do zmiany załączników 7 i 8 do tej Umowy
1.45 Mb. 19
czytać
Maciej RogalaMaciej Rogala
Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment, hia) – w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, Programu pl 13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – w ramach konsorcjum „Nauka i
148.94 Kb. 2
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna