Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004R. Prawo zamówień publicznych
76.14 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Siwz f ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia
137.89 Kb. 1
czytać
MAŁopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73MAŁopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73
Dostawę materiałów biurowych w 2012 roku dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
0.94 Mb. 6
czytać
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dostawa, montaż I uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach wydziału biologii uniwersytetu gdańskiego wraz z serwisem, konserwacją I utrzymaniem w ciąGŁej sprawności w okresie gwarancji
181.39 Kb. 5
czytać
Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21AZamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A
Katowice, dnia 09. 06. 2014
88.01 Kb. 1
czytać
ZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla floty samochodowej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2012/2013”
208.03 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu avt zgodnie ze specyfikacją techniczno cenową. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji I wykonywanie świadczeń
112.63 Kb. 1
czytać
Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p n.: „Dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w
1.84 Mb. 14
czytać
Identyfikator – D/Kw-220/20/13/ŻIdentyfikator – D/Kw-220/20/13/Ż
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn zm.). Jeśli w dalszej części specyfikacji powołano się na ustawę bez bliższego określenia jej przedmiotu
149.57 Kb. 1
czytać
Znak sprawy 220/12/11/r dokumentacja przetargowa na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie GrochowieZnak sprawy 220/12/11/r dokumentacja przetargowa na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
132.25 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze ofertyZawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
11.61 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
198.19 Kb. 1
czytać
Ostateczne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I unieważnieniu postępowania w pakiecie V, VII, VIII, IXOstateczne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I unieważnieniu postępowania w pakiecie V, VII, VIII, IX
Cena brutto : 61 496,17 zł ( słownie : sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 17/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów
23.53 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I unieważnieniu postępowania w pakiecie XVII i XVIIIZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I unieważnieniu postępowania w pakiecie XVII i XVIII
Cena brutto 24 748,33 zł ( słownie : dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem 33/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów
25.74 Kb. 1
czytać
Na: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ulNa: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu
125.29 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna