Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa systemów obrazowania wraz wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej I Komórkowej w Warszawie Znak sprawy adz-23-05/2015Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawa systemów obrazowania wraz wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej I Komórkowej w Warszawie Znak sprawy adz-23-05/2015
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r
384.93 Kb. 5
czytać
Zatwierdza m”Zatwierdza m”
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
322.58 Kb. 3
czytać
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
110.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowaniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
172.52 Kb. 3
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
288.82 Kb. 3
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
0.67 Mb. 8
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Koszt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej pwt litwa-Polska 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
0.53 Mb. 10
czytać
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
10.86 Kb. 1
czytać
I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyI-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z infrastrukturą techniczną w msc. Trześń Gmina Gorzyce
38.81 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przeprowadzenie kursów gastronomicznych dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2
199.53 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dell, urządzeń sieciowych juniper, systemów telekomunikacyjnych avaya, alcatel, ascomm oraz odnowienie subskrypcji I serwis systemu websense
0.66 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
225.98 Kb. 4
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku
71.28 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mopsSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na: przygotowywanie I wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych mops
Przetarg nieograniczony – art. 39 –46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.( Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
76.03 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie
130.12 Kb. 1
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna