Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyZgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczy
Usługa: konserwacja i naprawa systemów alarmowych oraz konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru
2.05 Mb. 15
czytać
Warszawa: Dostawa odczynników I materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych abl 725, abl 825, abl 80 osm, pracujących w systemie zamkniętym, producenta Radiometer Medical ApS przez Radiometer Sp z o oWarszawa: Dostawa odczynników I materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych abl 725, abl 825, abl 80 osm, pracujących w systemie zamkniętym, producenta Radiometer Medical ApS przez Radiometer Sp z o o
9.92 Kb. 1
czytać
Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresSekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
Warszawa: Dostawa odczynników I materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych produkcji Radiometer Medical ApS seria abl 725 I abl 825
8.71 Kb. 1
czytać
Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresSekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
Warszawa: Dostawa odczynników I materiałów zużywalnych do analizatora abl 90 Flex f-my radiometer
6.4 Kb. 1
czytać
Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p n
359.57 Kb. 5
czytać
I. nazwa oraz adres zamawiającegoI. nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa: Zakup i dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej
2.56 Mb. 18
czytać
Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawneZasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne
Rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
1.09 Mb. 16
czytać
Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaZespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
496.04 Kb. 4
czytać
Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowymApetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
141.45 Kb. 1
czytać
Na dostawę sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych (cpv 30213100-6 – komputery przenośne), zestawu komputerowego stacjonarnego (cpv 30200000-1 – urządzenia komputerowe), drukarkiNa dostawę sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych (cpv 30213100-6 – komputery przenośne), zestawu komputerowego stacjonarnego (cpv 30200000-1 – urządzenia komputerowe), drukarki
Cpv 42162000-7 – urządzenia drukujące na potrzeby Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy ohp w Olsztynie, w związku z realizacją zadań Funduszu Pracy
9.33 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
Dostawa I montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC)oraz chromatografu cieczowego (hplc) z akcesoriami na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”
262.91 Kb. 4
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wi. 272 2013Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wi. 272 2013
Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm
373.48 Kb. 5
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy
253.81 Kb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Prenumerata 1041 tytułów czasopism polskich na 2016 zgodnie z załączonymi wykazami – zadania 1, 2, 3, 4
2.16 Mb. 12
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Prenumerata 1127 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2014 zgodnie z wykazami
4.45 Mb. 21
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna