W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Prenumerata 1146 drukowanych tytułów czasopism polskich I zagranicznych na 2013 wraz z dostępem do elektronicznej bazy issn w 2013 roku
4.49 Mb. 20
czytać
Dostawa i montaż aparatury do badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji BudowlanychDostawa i montaż aparatury do badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
249.58 Kb. 4
czytać
Do zainteresowanychDo zainteresowanych
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
12.11 Kb. 1
czytać
ŚLĄski szpital reumatologiczno rehabilitacyjnyŚLĄski szpital reumatologiczno rehabilitacyjny
Jerzego Ziętka 43-450 ustroń, ul. Szpitalna 11, tel.: (33)854-26-40, fax: (33)854-35-99
17.26 Kb. 1
czytać
Wyrok Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 14 września 2004 r. IV kk 129/2004; Prokuratura I Prawo dodatek 2005/2 poWyrok Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 14 września 2004 r. IV kk 129/2004; Prokuratura I Prawo dodatek 2005/2 po
68.29 Kb. 1
czytać
Nr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. Spożywczych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Pzp
89.62 Kb. 1
czytać
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm), na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia części laboratoryjnej budynku nr 5
5.22 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunkSpecyfikacja istotnych warunk
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica – budowa rurociągów tłocznych”
0.65 Mb. 12
czytać
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego wybór najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego wybór najkorzystniejszej oferty
Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r nr 164 poz. 1163 z późn zm. / zwany dalej ustawą ogłasza wynik przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst art
10.13 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Szpital w Przemyśl ul. Monte Cassino 18Wojewódzki Szpital w Przemyśl ul. Monte Cassino 18
Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, woj podkarpackie tel.: (016) 677 50– 65; fax: ( 016 ) 677 50 64
25.93 Kb. 1
czytać
M. C. Skłodowskiej 26 48-100 GłubczyceM. C. Skłodowskiej 26 48-100 Głubczyce
Nip : 748-14-15-846 regon : 000314661 tel. (077) 48 01 170 fax.:(077) 48 01 171
178.46 Kb. 1
czytać
Pan Adam KasprzakPan Adam Kasprzak
W dniach od 2 czerwca do 16 lipca 2008 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Jolanta Łuszczak, Elżbieta Skorupska
70.97 Kb. 1
czytać
Warszawa, dnia 10. 04. 2015 rokuWarszawa, dnia 10. 04. 2015 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul
19.73 Kb. 1
czytać
Warszawa, dnia 11. 04. 2013 rokuWarszawa, dnia 11. 04. 2013 roku
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę
28.29 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89965-2014 z dnia 2014-04-25 rOgłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89965-2014 z dnia 2014-04-25 r
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: wzór umowy oraz instrukcja dla wykonawcy prac dotycząca ochrony środowiska
8.33 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna