Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetergu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy prawo zamówien publicznych
309.87 Kb. 3
czytać
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegoPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Spośród ważnych ofert komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona wyboru najkorzystniejszej i zaproponuje jej wybór Kierownikowi Zamawiająceg
250.31 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji badań chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych materiałów wyjściowych produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, innego niż immunologicznyZałącznik nr 1 Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji badań chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych materiałów wyjściowych produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, innego niż immunologiczny
Produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, innego niż immunologiczny
57.27 Kb. 1
czytać
Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnejPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
63.91 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych w wersji tradycyjnej (papierowej) na rok 2014
0.51 Mb. 4
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 08. 2013r poz. 907 z późn zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp
0.55 Mb. 4
czytać
Ministra administracji I cyfryzacjiMinistra administracji I cyfryzacji
Na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r poz. 1182 i 1662) zarządza się, co następuje
22.13 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20
USŁuga informatyczna zapewniająca działanie systemu tworzenia I udostępniania treści multimedialnych w 10-ciu lokalizacjach na terenie utp
192.67 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowegoSiwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
214.39 Kb. 2
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Druk offsetowy publikacji „Pan Tadeusz” oraz „Czasopismo z. 24/25” wraz z oprawą I dostawą na potrzeby zniO
277.94 Kb. 3
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu 29. 04. 2015 r
334.41 Kb. 3
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Prenumerata 114 drukowanych tytułów czasopism, zagranicznych na 2014 oraz dostęp do elektronicznej bazy issn w 2014 r
0.61 Mb. 5
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Termin składania ofert: 29. 08. 2014 r do godz. 10. 00 pokój 102 (sekretariat), zniO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
315.52 Kb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu 28. 10. 2015 r
285.44 Kb. 3
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Zp-3410-xxx-1/10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r w kwocie 2 000 000,00zł
32.87 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna