Prokuratura Okręgowa ul. Listopadowa 31 43-300 Bielsko-BiałaProkuratura Okręgowa ul. Listopadowa 31 43-300 Bielsko-Biała
Telefon ( 033 ) 812 49 72, (033) 812 60 11 Fax (033) 819 35 41, ( 033 ) 819 33 11
1.29 Mb. 14
czytać
Zakład usług komunalnych sp z o o. w Dopiewie nr rejestruZakład usług komunalnych sp z o o. w Dopiewie nr rejestru
Odbiór, transport I zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które zostaną wytworzone przez oczyszczalnie ścieków w Dąbrówce, Dopiewie I skórzewie – powtórzenie ii”
227.58 Kb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów I oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów I oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Małgorzatę Stanioch
315.01 Kb. 3
czytać
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionachDostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach, Działania 2 Podniesienie atrakcyjności I jakości szkolnictwa zawodowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
276.19 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa sprzętu komputerowegoSiwz dostawa sprzętu komputerowego
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
0.61 Mb. 6
czytać
Województwo małopolskie małopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73Województwo małopolskie małopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie”
0.53 Mb. 13
czytać
Ministra zdrowiaMinistra zdrowia
Na podstawie art. 10 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje
3.25 Mb. 17
czytać
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o oPrzedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o o
Gospodarki Komunalnej Spółka z o o z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
17.6 Kb. 1
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
0.51 Mb. 5
czytać
Ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiejMinistra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
Na podstawie art. 140d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
82.94 Kb. 1
czytać
Ireneusz Sołtyszewski, Krzysztof Krassowski, Ewa Gruza Możliwości wykorzystania badań przesiewowych w praktyce śledczejIreneusz Sołtyszewski, Krzysztof Krassowski, Ewa Gruza Możliwości wykorzystania badań przesiewowych w praktyce śledczej
Celem pracy jest przedstawienie propozycji procedury postępowania w tego typu czynnościach w oparciu o przepis art. 192a k p k dodanego ustawą nowelizującą z dnia 10 stycznia 2003 r
72.13 Kb. 1
czytać
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 rZ dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
23 Kb. 1
czytać
Oferty ww. Wykonawców zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ uzyskały największą liczbę punktów w kryterium oceny ofertOferty ww. Wykonawców zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ uzyskały największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm) na zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania czystości w ramach pierwszego wyposażenia obiektów kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce
19.51 Kb. 1
czytać
Warszawa, dnia 03. 02. 2014 rokuWarszawa, dnia 03. 02. 2014 roku
Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, 00 – 665 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
24.98 Kb. 1
czytać
Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetergu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych
254.12 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna